Hyppää sisältöön

Meddelande om sämjoval i Vanda svenska församling 2022

De evangelisk-lutherska församlingarna i Vanda förrättar församlingsval 20.11.2022. Vid valet utses bl. a. medlemmar till Vanda gemensamma kyrkofullmäktige och Vanda svenska församlings församlingsråd.

Vanda svenska församlings valnämnd konstaterade på sitt möte 16.9.2022 att det inom lagstadgad tid hade inlämnats endast en kandidatlista för vartdera valet av valmansföreningen Kyrkan mitt i byn (KMB).

Församlingsmedlemmar på listorna kommer därför att utnämnas utan omröstning enligt valordningens för kyrkan §§ 50 och 58 för perioden 2023–2026 till förtroendevalda enligt följande:

Vanda kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige

Ordinarie ledamöter:

Jan-Erik Eklöf

Ann-Christine Teir

Maximilian Mannola

Suppleanter:

Tom Sergelius

Solveig Halonen

Kaj Andersson

Tom Häggblom

Vanda svenska församlings församlingsråd

Ordinarie ledamöter:

Jan-Erik Eklöf

Per-Erik Aura

Annika Piskunen-Virkki

Håkan Sandell

Maximilian Mannola

Ann-Christine Teir

Tom Sergelius

Marina Falkstedt

Solveig Halonen

Kaj Andersson

Tom Häggblom

Suppleanter:

-

Vanda svenska församlings valnämnd kommer att fastställa valresultatet på sitt möte 21.11.2022.

Protokollet från valnämndens möte kommer att finnas till påseende på församlingens anslagstavla på bottenplan i Dickursby kyrka, Stationsvägen 12a, 01300 Vanda från och med 23.9.2022.

Vanda 16.9.2022

För valnämnden i Vanda svenska församling

Ordförande Harriet Forsman-Ryhänen

Fakta om församlingsvalet

I församlingsvalet väljer man förtroendevalda i sin hemförsamling. Församlingarna i Vanda hör till en kyrklig samfällighet. Detta betyder att två val hålls samtidigt. I det ena valet väljer man medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige. Gemensamma kyrkofullmäktige leder samfälligheten. I det andra valet väljer man medlemmar i församlingsrådet. Församlingsrådet leder verksamheten i församlingen. Man kan vara kandidat i ett val eller i bägge. 
 
De förtroendevalda väljer medlemmar till kyrkomötet som är det högsta beslutsfattande organet inom evangelisk-lutherska kyrkan in Finland. 

Viktiga datum

Kandidatnominering avslutas
15.9.2022 

Förhandsröstning
8-12.11.2022 

Valdagen
20.11.2022