Hyppää sisältöön

Fakta om församlingsvalet

I församlingsvalet väljer man förtroendevalda i sin hemförsamling. Församlingarna i Vanda hör till en kyrklig samfällighet. Detta betyder att två val hålls samtidigt. I det ena valet väljer man medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige. Gemensamma kyrkofullmäktige leder samfälligheten. I det andra valet väljer man medlemmar i församlingsrådet. Församlingsrådet leder verksamheten i församlingen. Man kan vara kandidat i ett val eller i bägge. 
 
De förtroendevalda väljer medlemmar till kyrkomötet som är det högsta beslutsfattande organet inom evangelisk-lutherska kyrkan in Finland. 
 

Viktiga datum

Kandidatnominering avslutas
15.9.2022 

Förhandsröstning
8-12.11.2022 

Valdagen
20.11.2022