Hyppää sisältöön

Meddelande om valresultatet i Vanda svenska församling 2022

De evangelisk-lutherska församlingarna i Vanda förrättade församlingsval 20.11.2022. Vid valet utsågs bl. a. medlemmar till Vanda gemensamma kyrkofullmäktige och Vanda svenska församlings församlingsråd.

Vanda svenska församlings valnämnd konstaterade på sitt möte 16.9.2022 att det inom lagstadgad tid hade inlämnats endast en kandidatlista för vartdera valet av valmansföreningen Kyrkan mitt i byn (KMB).

Församlingsmedlemmar på listorna utnämndes utan omröstning enligt valordningens för kyrkan §§ 50 och 58 för perioden 2023–2026 till förtroendevalda enligt följande:

Vanda kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige

Ordinarie ledamöter:

Jan-Erik Eklöf

Ann-Christine Teir

Maximilian Mannola

Suppleanter:

Tom Sergelius

Solveig Halonen

Kaj Andersson

Tom Häggblom

Vanda svenska församlings församlingsråd

Ordinarie ledamöter:

Jan-Erik Eklöf

Per-Erik Aura

Annika Piskunen-Virkki

Håkan Sandell

Maximilian Mannola

Ann-Christine Teir

Tom Sergelius

Marina Falkstedt

Solveig Halonen

Kaj Andersson

Tom Häggblom

Suppleanter:

-

Vanda svenska församlings valnämnd har fastställt valresultatet på sitt möte 21.11.2022.

Protokollet från valnämndens möte inklusive besvärsanvisning finns till påseende på församlingens anslagstavla på bottenplan i Dickursby kyrka, Stationsvägen 12a, 01300 Vanda under tiden 22.11.2022 - 24.12.2022.

Vanda 21.11.2022

För valnämnden i Vanda svenska församling

Ordförande Harriet Forsman-Ryhänen

Läs mer om valresultatet i de andra församlingarna i Vanda kyrkliga samfällighet här

Fakta om församlingsvalet

I församlingsvalet väljer man förtroendevalda i sin hemförsamling. Församlingarna i Vanda hör till en kyrklig samfällighet. Detta betyder att två val hålls samtidigt. I det ena valet väljer man medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige. Gemensamma kyrkofullmäktige leder samfälligheten. I det andra valet väljer man medlemmar i församlingsrådet. Församlingsrådet leder verksamheten i församlingen. Man kan vara kandidat i ett val eller i bägge. 
 
De förtroendevalda väljer medlemmar till kyrkomötet som är det högsta beslutsfattande organet inom evangelisk-lutherska kyrkan in Finland. 

Viktiga datum

Kandidatnominering avslutas
15.9.2022 

Förhandsröstning
8-12.11.2022 

Valdagen
20.11.2022