Konstverk och kyrkotextilier

Har skapats för att komplettera helheten, inte som separata tillägg till den. Konsten har getts en särskild plats och roll som en del av byggnadens arkitektur.

Kyrkans konstverk har planerats av konstnärs- och arkitektduon Jaana Partanen och Heikki Lamusuo.

I en av kyrksalens betongväggar finns ett 3,5 meter högt förgyllt kors som bär namnet ”Tro”. På den motstående väggen finns ett dopträd med namnet ”Kärlek”. På dess unikt utformade glasfrukter fästs namnen på barn som blivit döpta.

Kyrksalens glasväggar är försedda med bilder av pixelgrafisk prägel. Verket ”Evighet”, som gestaltar kristna symboler, skiftar karaktär enligt olika årstider och olika tider på dygnet samt enligt belysning.

Det delvis transparenta verket förmedlar en känsla av föränderlighet också i och med att man ser en skymt av förbipasserande människor på vardera sidan av verket.

Kyrkotextilierna i Dickursby kyrka har gjorts av textilkonstnär Helena Vaari. Till kyrkotextiliernas centrala teman hör Kristi profil, dagens pilgrimer och livets träd.

På altarduken finns en profilbild som återger Guds tre personer, Fader, Son och Helig Ande. I mitten finns ett spetsbroderi där trädgrenar, löv och knoppar flätas samman. Broderiet löper över hela duken, och trädets fåror omvandlas ställvis till stigar. Fårorna beskriver samtidigt människors stigar och bildar pilgrimsleder längs med livets träd.