Det viktigaste i partnerskapet med Opuwo församling är att båda församlingarnas medlemmar stöder varandra med förbön i gudstjänster och hem. Under 25 års tid har vi också turvis besökt varandras församlingar. Opuwo församling hade tidigare 200 medlemmar, sedan dess har den blivit tio gånger större och hade 2000 medlemmar år 2014.

Samarbetet började efter att Namibia blivit självständigt år 1990. Alla församlingar i Vanda kyrkliga samfällighet understödde då den lutherska kyrkan i Namibia (ELCIN) med att bygga en kyrkobyggnad, på den lilla orten i Kaoko bergstrakt. Kyrkan i Opuwo invigdes den 19 oktober 1994.

Vanda Västra Diakoniförening, Helsinge Lantmannagille och Utrikesministeriets biståndsavdelning understödde byggandet av ett daghem på orten.  Vanda kyrkliga samfällighet har senare också bidragit med investeringsmedel för bl.a. renovering av kyrkan och prästgården.

Under tiden har Opuwo blivit en stad och är nu Kuneneprovinsens huvudstad, men de flesta människorna är fortfarande fattiga nomader. Samfundet Finland-Namibia har därför bidragit med företagarutbildning för kvinnor. Förenade bibelsällskapen (UBS) och föreningen Namibian kirkon tuki ry. har översatt Nya Testamentet till dhimbaspråket som talas av en minoritet i Namibia och Angola.