MUSIKLEK & BABYRYTMIK

Terminstart våren 2020 den 21 januari.

Musikleken hålls av musikpedagog Heidi Åberg och går främst ut på att trivas tillsammans med sång, rytmik, rörelse och lyssnande.

Vi håller musiklek i två olika grupper på tisdagar, Kuohu i Virtahuset, Råtorpsvägen 8. P-plats och ingång vid Gillerbågen

Grupp 1: -Babyrytmik för 0 - 1 åringar kl. 14.15 - 14.45
Grupp 2: -Musiklek för 2 - 4 åringar kl. 14.45 - 15.15

Musikleken & babyrytmiken är avgiftsfri.

Förhandsanmälan till:

Heidi Åberg: tel. 040 715 0627 mejl:  heidielisa.aberg@gmail.com

Musiklek