Förvaltning

Vanda svenska församling ingår i Vanda kyrkliga samfällighet. Samfälligheten består av de församlingar som finns inom Vanda d.v.s. alla sex finska församlingar och Vanda svenska församling.

Samfälligheten besluter i de åtgärder som berör samfälligheten medan församlingen besluter om det som berör församlingen i enlighet med de riktlinjer som man kommit överens om på samfällighetsplan.

Det högsta beslutande organet i samfälligheten är Gemensamma kyrkofullmäktige medan församlingsrådet besluter för församlingen.

I Vanda svenska församlings församlingsråd sitter tolv lekmän. Kyrkoherden fungerar som ordförande för församlingsrådet.

I gemensamma kyrkofullmäktige har Vanda svenska församling tre representanter.

 

MISSION -VISION -VÄRDEGRUND

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2021

VERKSAMHETS - OCH EKONOMIBERÄTTELSE  2020


 

Gemensamma kyrkofullmäktige  - protokoll

Gemensamma kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i en samfällighet.

Gemensamma kyrkofullmäktige fattar beslut om t.ex. samfällighetens budget, renoveringar och byggnadsprojekt. I gemensamma kyrkofullmäktige sitter representanter från alla församlingar i Vanda. Mandatperioden är fyra år.

 

Vanda svenska församlings representanter i gemensamma kyrkofullmäktige för tiden 2019-2022 är:

 • Eklöf, Jan-Erik
 • Teir, Ann-Christine
 • Mannola, Maximilian

Suppleant: Sergelius, Tom 

 

Församlingsrådet

Församlingsrådet beslutar om ärenden som direkt berör församlingen.

Detta innebär allt ifrån hur verksamheten borde utformas till hur de pengar man har tillgängliga skall fördelas mellan de olika sektorerna. Mandatperioden för ett församlingsråd är fyra år.

Vårens 2022 mötesdatum är följande dagar kl. 18: 1.2, 3.3, 7.4, 5.5.

 

Medlemmar

Kyrkoherden fungerar som församlingsrådets ordförande.

Följande personer är invalda i församlingsrådet för perioden 2019-2022:

 • Eklöf, Jan-Erik, vice ordförande 2021-2022
 • Halmén, Annika
 • Aura, Per-Erik
 • Piskunen-Virkki, Annika
 • Mannerström, Hanna
 • Sandell, Håkan
 • Träskman, Marianne
 • Mannola, Maximilian
 • Teir, Ann-Christine
 • Westman, Barbara
 • Sergelius, Tom
 • Falkstedt, Marina

Suppleanter:

 • Pekanpalo, Reijo
 • Halminen, Birgit
 • Ruusu, Inger
 • Bergström, Marianne
 • Glantz-Vilo, Helen
 • Borgstén, Tiina
 • Kollin, Marja-Leena
 • Nurmi-Kokko, Tiina