Pensionärer

Vi har fyra pensionärskretsar. En mötesplats med andligt innehåll och program! Vi serverar Rejäl handel kaffe.

Nypensionerade är hjärtligt välkommna! Det behövs ingen förhandsanmälan! Kom med och forma en meningsfull verksamhet!

Ifall du känner dig sjuk, stanna då hemma och kom en annan gång.

S:t Martin krets i Martinristi, Mårtensdalsstigen 2, tisdagar kl. 13. Vi samlas 6.9 (obs! undantagsvist i Virta kyrkan, lilla församlingssalen)

 4.10, 1.11 . Kaffe, andakt och prat om olika temor.   

Dickursbykretsen i Folkhälsanhuset, Vallmovägen 28  Kl.14.00: 21.9, 19.10, 23.11   

Sottungsby-Håkansbölekretsen kl.13.00 i Håkansböle kyrka: 29.9, 27.10, 24.11   

Seniorcafe kl. 13 tisdagar 20.9, 25.10, 22.11 i Dickursby kyrka.   

Taxiskjuts till församlingens högmässor och evenemang

Diakonin delar ut taxikort för pensionärer och sjukpensionärer som har svårt att ta sig till församlingens evenemang. Man kan få två-sex taxikort under årets lopp och använda dem till valbara församlingens evenmang. Användaren beställer skjutsen själv från taxicentralen och följeslagare åker gratis med. Kontakta diakoniarbetarna!

ViAndakören - för dig 60+

För dig som tycker om att sjunga i kör, men även för dig som hittills bara sjungit i köket och duschen! Vi har plats för flera nya sångare i vårt glada gäng! Ta kontakt med kantor Anders Ekberg.

En senior cyklar på en konditionscykel. Bredvid senioren står diakon Heidi Salminen.
Krafter till åren! Kom med till Må bra gruppen för 65+ och dagslediga.
Det finns en pensionärsförening för tidigare anställda.