Dickursby kyrka

Stationsvägen 12a , 01300 Vanda

Dickursby kyrka

Dickursby kyrka är planerad av arkitektbyrån OOPEAA Office for Peripheral Architecture. Anssi Lassila var projektledare och ansvarig arkitekt för kyrkbygget, och Iida Hedberg var projektarkitekt.

Kyrksalen är byggnadens hjärta. Salen är ett rum som starkt präglas av ljuset och av sina olika material. Kyrksalen kan smidigt anpassas för olika användningsändamål. Materialen har använts på sätt som avslöjar och accentuerar deras karaktär: teglet ser ut som tegel, träet som trä och betongen som betong. Målsättningen har emellertid varit att skapa ett rum där man kan frigöra sig från vardagen. Kyrksalen reser sig till samma höjd som trädtopparna i den finländska skogen. Taket som är beklätt med gran är 14 - 15 meter högt. Kyrksalens material, som utgörs av trä och platsgjuten betong, bildar en kraftfull helhet som skapar en atmosfär av beständighet och trivsel, värme och tröst

På kyrkans tak reser sig ett nästan två meter högt bladförgyllt kors och på kyrkans tegelfasad finns dessutom ett kors i relief.

Tegelfasaden: De tegel som har använts som fasadmaterial för Dickursby kyrka gör att byggnaden på ett naturligt sätt smälter in i det kvarter där den är belägen. Teglen har en särpräglad karaktär och skiftar i olika nyanser, från rött till ljusare färger i hörnet. Teglen har framställts av den danska tegelfabriken Petersen, som sedan år 1791 har drivits av en och samma släkt. Fabriken valdes till tegelleverantör på grund av dess långa anor och det breda spektret av färger på teglen.

Vissa av teglen är handtryckta specialtegel, där det finns citat av bibelställen som handlar om hur man möter sig själv, andra människor och Gud. Enligt konstnärs- och arkitektduon Jaana Partanen och Heikki Lamusuo har man strävat efter att människor som passerar förbi detta verk, som bär namnet ”Hopp”, varje gång ska se och förstå något ur nya synvinklar, på liknande sätt som man gör med hjälp av böcker i ett bibliotek.

Konstverken: Har skapats för att komplettera helheten, inte som separata tillägg till den. Konsten har getts en särskild plats och roll som en del av byggnadens arkitektur.

Kyrkans konstverk har planerats av konstnärs- och arkitektduon Jaana Partanen och Heikki Lamusuo.

I en av kyrksalens betongväggar finns ett 3,5 meter högt förgyllt kors som bär namnet ”Tro”. På den motstående väggen finns ett dopträd med namnet ”Kärlek”. På dess unikt utformade glasfrukter fästs namnen på barn som blivit döpta.

Kyrksalens glasväggar är försedda med bilder av pixelgrafisk prägel. Verket ”Evighet”, som gestaltar kristna symboler, skiftar karaktär enligt olika årstider och olika tider på dygnet samt enligt belysning.

Det delvis transparenta verket förmedlar en känsla av föränderlighet också i och med att man ser en skymt av förbipasserande människor på vardera sidan av verket.

Kyrkotextilierna i Dickursby kyrka har gjorts av textilkonstnär Helena Vaari. Till kyrkotextiliernas centrala teman hör Kristi profil, dagens pilgrimer och livets träd.

På altarduken finns en profilbild som återger Guds tre personer, Fader, Son och Helig Ande. I mitten finns ett spetsbroderi där trädgrenar, löv och knoppar flätas samman. Broderiet löper över hela duken, och trädets fåror omvandlas ställvis till stigar. Fårorna beskriver samtidigt människors stigar och bildar pilgrimsleder längs med livets träd.

Orgeln är byggd av orgelbyggarföretaget Veikko Virtanen Oy. Orgeln har byggts uttryckligen med tanke på den nya kyrksalen.
Orgelns moderna fasad har planerats av Caspar Åkerblom i samarbete med OOPEAA.
I orgeln finns 20 pipor från den orgel som förut fanns i Helsinge kyrka S:t Lars, vilken var byggd år 1895.

Tornklockspelet

I kyrkan finns en carillon, dvs. ett tornklockspel. Det är fråga om ett instrument med klockor som är stämda enligt olika tonhöjder. Klockspelet har en klaviatur och pedaler som man spelar på med både händer och fötter. I Mellaneuropa är tornklockspel allmänt förekommande, men klockspelet i Dickursby kyrka har bidragit med något alldeles nytt till det finländska ljudlandskapet. Den vandabosatta kyrktornsteknikern Supavit Nummelin har stått i en central roll vid utformandet av klockorna. Kyrkans tornklockspel består av 31 klockor, och det går att spela nästan vilken musik som helst med det. Den största klockan, som väger 450 kilogram, är en av de klockor som fanns i den förra kyrkan i Dickursby. Instrumentets övriga klockor har gjutits av holländska Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij.

 

Allmänt: Kyrkan är hemkyrka för Tikkurilan seurakunta och Vanda svenska församling. I kyrkan finns dessutom lokaler för Vanda församlingars förvaltning och det gemensamma församlingsarbetet.

Hörselslinga
Info
Handikapptoalett
Café
Skötrum
Toalett
Trådlöst nätverk
Handikapp

Evenemang

ti 24.5 kl. 13.00 -14.00

Stationsvägen 12a, 01300 Vanda

Seniorcafe

´Samlas en gång i månaden kl.13.00
fr 27.5 kl. 10.00 -12.30

Stationsvägen 12a, 01300 Vanda

Familjeandakt med lunch

Välkommen på familjeandakt kl. 10 i Dickursby kyrka med lunch, kaka och lek efteråt. Vi sjunger musikleksånger i kyrksalen och får höra tankar kring anknytningen mellan förälder och barn.
fr 27.5 kl. 10.00 -10.30

Stationsvägen 12a, 01300 Vanda

Musiklek

Musiklek för 1-3 åringar med vuxen i utrymmet Hopp, 2. våningen.
fr 27.5 kl. 14.00 -14.30

Stationsvägen 12a, 01300 Vanda

Babyrytmik

Babyrytmik för 3mån- med vuxen i utrymmet Hopp, 2 vån.
sö 29.5 kl. 12.00

Stationsvägen 12a, 01300 Vanda

ti 21.6 kl. 13.00 -14.00

Stationsvägen 12a, 01300 Vanda

Sommarcafé

Välkommen med att träffa andra i Dickursby kyrka i sommaren!
ti 19.7 kl. 13.00 -14.00

Stationsvägen 12a, 01300 Vanda

Sommarcafe'

Välkommen med att träffa andra i sommarcafé
ti 23.8 kl. 13.00 -14.00

Stationsvägen 12a, 01300 Vanda

Sommarcafe'

Välkommen med att träffa andra i Dickursby kyrka