Protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

Vanda svenska församlings församlingsråds protokoll och tjänsteinnehavarbeslut publiceras i det elektroniska ärendehanteringsprogrammet Domus (Tweb).

Länk till webbsidan i Domus där besluten av Vanda svenska församlings tjänsteinnehavare publiceras.

Länk till webbsidan i Domus där protokollen från Vanda svenska församlings församlingsråds möten publicerasÖppna länk i ny flik.

Om en paragraf fattas i protokollet, så innehåller den uppgifter som inte publiceras:

  • personlig integritet
  • konfidentiellt ärende
  • ärende som innehåller privata uppgifter

Om du behöver få tag på äldre protokoll, kontakta förvaltningssekreterare Manda Karlsson.

Du kan även söka kyrkans övriga beslutande organs föredragningslistor och protokoll på Domus. Till sökningen kommer du genom att klicka här. Gemensamma kyrkofullmäktige hittar du genom att välja "Vantaan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto" i rullgardinsmenyn, gemensamma kyrkorådet på motsvarande sätt genom att välja "Vantaan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto".