Protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

Vanda svenska församlings församlingsråds protokoll och tjänsteinnehavarbeslut publiceras i det elektroniska ärendehanteringsprogrammet Tweb. Fram till 31.12.2023 publicerades de i Domus.

Länk till webbsidan i Tweb där Vanda svenska församlings församlingsråds protokoll och tjänsteinnehavarbeslut publiceras fr.o.m. 1.1.2024.

Länk till webbsidan i Domus där besluten av Vanda svenska församlings tjänsteinnehavare publicerades fram till 31.12.2023.

Länk till webbsidan i Domus där protokollen från Vanda svenska församlings församlingsråds möten publicerades fram till 31.12.2023Öppna länk i ny flik.

Om en paragraf fattas i protokollet, så innehåller den uppgifter som inte publiceras:

  • personlig integritet
  • konfidentiellt ärende
  • ärende som innehåller privata uppgifter

Om du behöver få tag på äldre protokoll, kontakta förvaltningssekreterare Manda Karlsson.

Du kan även söka kyrkans övriga beslutande organs föredragningslistor och protokoll fr.o.m. 1.1.2024 på Tweb. Till sökningen kommer du genom att klicka här. Gemensamma kyrkofullmäktige hittar du genom att välja "Yhteinen kirkkovaltuusto" i rullgardinsmenyn, gemensamma kyrkorådet på motsvarande sätt genom att välja "Yhteinen kirkkoneuvosto". Äldre protokoll från före 1.1.2024 hittas för gemensamma kyrkofullmäktiges del genom att klicka här, och för gemensamma kyrkorådets del genom att klicka här.