Barn och familj

Vanda svenska församling ordnar verksamhet för barn och familjer bl.a. dagklubb, Pysselcafé, pysseldagar och läger med mer.

 

 

Vanda svenska församling söker en barnledare på 80%. Kontakta kyrkoherde Martin Fagerudd för mer information.

Barn och familj
församlingspastor
Vanda svenska församling
Fernissagatan 4
01300 Vanda