Barn och familj

 

Barnverksamheten i Vanda svenska församling håller paus till årets slut.

Kyrkoherde Martin Fagerudd svarar på frågor om klubbverksamheten 2021. 

 

Anmälningar och frågor riktas till

kyrkoherde Martin Fagerudd
martin.fagerudd@evl.fi
tfn 050-466 1183

 

 

 

Barn och familj

Tag kontakt