Barn och familj

Vanda svenska församling ordnar verksamhet för barn och familjer bl.a. dagklubb, Pysselcafé, pysseldagar och läger med mer.

Barn och familj
tf. ledande barnledare
Fernissagatan 4
01300 Vanda