Barn och familj

 

Vanda svenska församling söker en barnledare på 80%. Kontakta kyrkoherde Martin Fagerudd för mer information.

Barn och familj
församlingspastor
Vanda svenska församling
Fernissagatan 4
01300 Vanda