Gemensamt Ansvar hjälper unga i Finland och ute i världen.

År 2024 hjälper Gemensamt Ansvar unga som upplever djup ensamhet eller riskerar att bli marginaliserade, förlora kontrollen över sina liv eller möjligheten till ett bra liv i Finland och runt om i världen.
I Finland styrs intäkterna från Gemensamt Ansvar via HelsingforsMission och församlingarna till till ensamma unga. Ensamhet är en ångestfylld, individuell upplevelse av utanförskap och isolering. För närvarande upplever cirka 14 procent av alla högstadieelever och studerande på andra stadiet ensamhet.

Kyrkans Utlandshjälp hjälper i världens katastrofområden till exempel genom att möjliggöra skolgång och yrkesutbildning för barn och unga. Kyrkans Utlandshjälp arbetar i sex flyktingområden i Uganda. Med hjälp av utbildningsprojekt förbättras tillgången till utbildning genom att man bygger nya och säkra klassrum, ordnar kampanjer som uppmuntrar till att återvända till skolan och ökar kunskapen om utbildningens betydelse samt delar ut läromaterial och hygienpaket.

Här nedan hittar kontonumret och referensnumret. Tack för din donation!

Referensnummer: 305776

Gemensamt Ansvar

Insamlingstillstånd RA/2020/639, fr.o.m. 1.9.2020 i kraft tills vidare, inländska fastlandet, beviljat 29.5.2020 av Polisstyrelsen.

En dam som skidar i skogen

Skida eller spring för barn och ungdomar! Du kan donera 1€/km via länken längst ner på sidan.