Frivilligverksamhet

Genom att verka som frivillig i vår församling kan du i samarbete med personalen dela med dig av din fritid på ett meningsfullt sätt och samtidigt vara med och påverka vår gemensamma verksamhet.

Din insats kan vara av kortvarig eller långvarig art.

Vi har trevliga uppgifter inom barn - och ungdomsarbetet, musiken, missionen, den internationella diakonin och diakoniarbetet i Vanda.

Några exempel på vad man kan göra som frivillig i församlingen är:

Kyrkvän: följ med en åldring till kyrkan. Du får med ett taxikort

Gå ut med Folkhälsans åldringar på Vallmovägen 28. Vi träffas varannan onsdag kl.15 om bara vädret tillåter. Vi går ut som en grupp.

Väntjänst: att få tala och höra sitt modersmål är viktigt, speciellt för äldre på långvårdsanstalter eller i hem. Väntjänst finns för den som behöver en vän eller själva vill vara en.

Kyrkvärd. Du kan välkomna kyrkobesökare, dela ut psalmböcker och samla kollekt.

Kaffekokare och serveringshjälp till fester och evenemang

Frivillig till Träffpunkten i Martinristi. Tillverka lunch tillsammans med en anställd. Mårtensdalsstigen 

Eller har du egna idéer för frivilligarbete?

 

Som frivillig är du inte ensam. Du får alltid stöd och handledning för din uppgift.

Kontakta diakon Heidi Salminen 050 330 1828 eller namn.efternam@evl.fi

Helhjärtat är en webbtjänst, där den som är intresserad av frivilligverksamhet kan anmäla sig att åta olika uppgifter.

 

 

Händer på hösten 2023

Utvecklingskväll av frivilligverksamhet ti 26.9. Tillställningen äger rum både i Tavastby kyrka och Dickursby kyrka. Den till alla som är inresserade av frivilligverksamhet. Ideén är att drömma tillsammans om en frivilligverksamhet som har betydelse. Komma på nya idéer, utveckla de verksamheterna som redan finns. Kvällen går på finska men Vanda svenska är med som svenskspråkig representant.

 

Välsignelse av frivilliga sö 1.10 kl.10 i Helsinge kyrka S:t Lars. Efteråt kyrkkaffe. Välkommen med i verksamheten! 

En kvinna skär gurka i köket.
Frivilliga skuffar på rullstolar. De är ute och går med åldringar.
Folkhälsans promenad med åldringar

Tag kontakt

diakon
Stationsvägen 12a
01300 Vanda

Diakoni och frivilligarbete