Frivilligverksamhet

Genom att verka som frivillig i vår församling kan du i samarbete med personalen dela med dig av din fritid på ett meningsfullt sätt och samtidigt vara med och påverka vår gemensamma verksamhet.

Din insats kan vara av kortvarig eller långvarig art.

Vi har trevliga uppgifter inom barn - och ungdomsarbetet, musiken, missionen, den internationella diakonin och diakoniarbetet i Vanda.

Några exempel på vad man kan göra som frivillig i församlingen är:

  • Kyrkvän: följ med en åldring till kyrkan. Du får med ett taxikort.
  • Gå ut med Folkhälsans åldringar på Vallmovägen 28.
  • Väntjänst: att få tala och höra sitt modersmål är viktigt, speciellt för äldre på långvårdsanstalter eller i hem. Väntjänst finns för den som behöver en vän eller själva vill vara en.
  • Kyrkvärd
  • Kaffekokare och serveringshjälp till fester och evenemang
  • Eller har du egna idéer för frivilligarbete?

Som frivillig är du inte ensam. Du får alltid stöd och handledning för din uppgift.

Kontakta diakon Heidi Salminen 050 330 1828 eller namn.efternam@evl.fi

Helhjärtat är en webbtjänst, där den som är intresserad av frivilligverksamhet kan anmäla sig att åta olika uppgifter.

 

 

Utbildningar och träffar våren 2023!


Nödförstahjälpen för hjälpledare och frivilliga
lö 14.1 kl. 10–15 i Dickursby kyrka

Kyrkvärd och nattvardsutbildning
lö 4.2 kl.10-12 i Helsinge kyrka S:t Lars
Lunch efteråt i Café Laurentius

Att fungera som besöksvän i församlingen
lö 4.3 kl.10-15 i Dickursby kyrka.

Frivilligas rekreationsdag
fre 9.5 kl. 10–15

En kvinna skär gurka i köket.
Frivilliga skuffar på rullstolar. De är ute och går med åldringar.
Folkhälsans promenad med åldringar

Tag kontakt

diakon
Stationsvägen 12a
01300 Vanda

Diakoni och frivilligarbete