Skriftskolan

Skriftskolan (eller skriban) är en viktig del av församlingens verksamhet och hör till kyrkans dopundervisning. I skriftskolan behandlar man bl.a. den kristna tron och läran enl. den Evangelisk Lutherska kyrkan, vad det innebär att vara kristen och människa i världen. Vi diskuterar även livets stora frågor och att bli vuxen. Skriban har en lång tradition i kyrkan och Finland. Vi jobbar för att alla som deltar skall känna sig sedda och respekterade för dem de är. Alla är välkomna att delta i skriftskolan och bli konfirmarade under eller efter det året som man fyller 15 år - även om man inte blivit döpt eller hör till en annan kyrka eller religionssamfund.

Efter en genomgången skriftskola har man möjlighet att konfirmera sig. Den vanligaste formen av skriftskola är lägerskriftskola. Man kan dessutom gå i skriftskola som vuxen eller i stan.

För att t.ex. kunna bli fadder måste man vara konfirmerad.

Skriftskolan är mycket mer än bara ett läger, även om just lägret är vad de flesta kommer ihåg av sin skribatid. Förutom lägret hör också en del andra samlingar till och man har möjlighet att bekanta sig med församlingens verksamhet och vara själv delaktig. Även konfirmandens föräldrar, övriga familjemedlemmar och faddrarna är varmt välkomna med i församlingens verksamhet. 

Länk till anmälningen för skriban (anmälningen för skriban 2024 är öppen den 2-15.10.2023)

Vem kan anmäla sig?

För att anmäla sig till skriftskolan krävs endast att man fyller 15 det år man går i skriba. Om du är född tidigare, dvs. redan hunnit fylla 15, är det bara att hänga med men om du är född senare (dvs. fyller 14 det år du planerat gå i skriban) behöver du ha kyrkoherdens tillstånd att delta (enligt reglemente för skriftskola §4). Tag i så fall kontakt med oss.

För att gå skriftskolan behöver man inte vara döpt eller höra till kyrkan men om du vill bli konfirmerad behöver du bli döpt före konfirmationen. Det brukar varje år vara några konfirmander som blir döpta under skriftskoltiden före konfirmationen. Om du inte är döpt, kontakta oss.

Till Vanda svenska församlings skriftskolläger kan vem som helst anmäla sig, oberoende till vilken församling man hör. Vanligtvis ordnar Vanda svenska församling tre skriftskolläger med max 25 platser per läger. Ifall alla lägerplatser blir fyllda prioriteras personer enligt följande:

1. Medlemmar i Vanda svenska församling
2. Elever i Helsinge skola som hör till någon av de finska församlingarna i Vanda
3. Elever i Helsinge skola som hör till en församling som inte ordnar skriftskolläger på svenska
4. Övriga

Skriba i stan

Om man inte kan eller vill delta i skribaläger, kan man gå skriftskolan i stan antingen enskillt eller i mindre grupp. Dessa träffar har man tillsammans med prästen i Dickursby kyrka. Mera info får ni av pastor Sini Aschan som ansvarar för skriftskolan.

Omsorgsskriftskolan

Konfirmandundervisningen är en viktig hållplats i en människas andliga mognadsprocess. Vi människor har olika förutsättningar. Det är viktigt att alla får gå i skriftskola med hänsyn till de egna villkoren. Det är viktigt att bli bemött som den man är. Därför finns det olika former av skriftskola.

Omsorgsskriftskolan finns till för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Den anpassas till de förutsättningar och möjligheter som konfirmanden har.

Omsorgsskriftskolan ordnas inte varje år i varje region. Läs mer om vad som gäller just ditt år under informationen för det året.

Omsorgsskriftskolan ordnas av Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) i samarbete med de lokala församlingarna.

Omsorgsprästen Claus Terlinden håller i trådarna.

Ni får gärna ta kontakt med honom:

Tel: 040 688 1451

e-post: claus.terlinden@evl.fi

Material för skriftskolan i Vanda svenska församling:

Säkerhets- och kontaktkort.

Feedback för skribanÖppna länk i ny flik

Anhållan om friplats på lägerÖppna länk i ny flik.

Tag kontakt

Ungdomspastor
Vanda svenska församling
Stationsvägen 12a
01300 Vanda