Föredragningslistor för kommande sammanträden

Församlingsrådet

Församlingsrådets föredragningslistor är inte offentliga och publiceras därför inte i sin helhet. En lista på ärenden publiceras ändå senast fem dagar före det kommande sammanträdet och tas bort då protokollet är justerat. Välkommen att ta kontakt om du undrar något kring beslutsfattandet i församlingen eller vill lämna in ett initiativ för ett ärende som du tycker att bör behandlas.

Ärenden till församlingsrådets möte 1.2.2024:

§ 1 Vanda svenska församlings verksamhet- och ekonomiberättelse för år 2023

§ 2 Bokslut för Vanda svenska församlings testamentsfonder 2023

§ 3 Fördelning av internationellt ansvar år 2023 och 2024

§ 4 Redovisning för användningen av fondmedel, Dagny Bäckströms fond Vivandi våren 2023

§ 5 Redovisning för användningen av fondmedel, Vanda svenska pensionärer rf, Utfärd till Borgå 28.9.2023

§ 6 Redovisning för användningen av fondmedel, Teaterresa till Svenska teatern i Helsingfors 22.11.2023

§ 7 Redovisning för användningen av fondmedel, Vanda svenska pensionärer rf, Teaterresa till Karis 1.12.2023

§ 8 Redovisning för användningen av fondmedel, Vanda svenska pensionärer rf, Julfest 14.12.2023

§ 9 Vanda svenska pensionärer rf ansökan om fondmedel för pensionärsverksamhet 10.2.2024

§ 10 Vanda svenska pensionärer rf ansökan om fondmedel för teaterbesök 1.3.2024 i Evitskog

§ 11 Anmälningsärenden 1.2.2024

Gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Föredragningslistorna för dessa organ är offentliga och hittas på webbsidan Tweb. Till sökningen kommer du genom att klicka här.Öppna länk i ny flik Gemensamma kyrkofullmäktige hittar du genom att välja "Yhteinen kirkkovaltuusto" i rullgardinsmenyn, gemensamma kyrkorådet på motsvarande sätt genom att välja "Yhteinen kirkkoneuvosto".