Föredragningslistor för kommande sammanträden

Församlingsrådet

Församlingsrådets föredragningslistor är inte offentliga och publiceras därför inte i sin helhet. En lista på ärenden publiceras ändå senast fem dagar före det kommande sammanträdet och tas bort då protokollet är justerat. Välkommen att ta kontakt om du undrar något kring beslutsfattandet i församlingen eller vill lämna in ett initiativ för ett ärende som du tycker att bör behandlas.

Ärenden till församlingsrådets möte 12.9.2024 publiceras här senast 6.9.2024.

Gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Föredragningslistorna för dessa organ är offentliga och hittas på webbsidan Tweb. Till sökningen kommer du genom att klicka här.Öppna länk i ny flik Gemensamma kyrkofullmäktige hittar du genom att välja "Yhteinen kirkkovaltuusto" i rullgardinsmenyn, gemensamma kyrkorådet på motsvarande sätt genom att välja "Yhteinen kirkkoneuvosto".