TA KONTAKT - öppettider måndag -fredag kl. 9-13

TELEFON: 09  - 830 6262

BESÖKSADRESS: Fernissagatan 4, 01300 Vanda
POSTADRESS: Vanda svenska församling, PB 69, 01301 Vanda

E-POST: vandasvenska@evl.fi  eller fornamn.efternamn@evl.fi

DIGITALA MEDIER:  vandasvenskaforsamling.fi

Facebook: facebook.com/vandasvenskaforsamling  eller facebook.com/vsfungdom

Instagram: instagram.com/vandasvenska

 

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

INFORMATIONSBEGÄRAN RÖRANDE PERSONUPPGIFTER

 

 


 

KYRKPRESSEN SOM KYRKLIG TIDNING FÖR FÖRSAMLINGEN ÅR 2019

Församlingsrådet beslöt på sitt möte 13.11.2018, §92, att beställa Kyrkpressen 1 ex./hushåll som kyrklig tidning till hemmen i Vanda svenska församling. Den tvååriga övergångsperioden för församlingens prenumeration på tidningen Kirkko ja kaupunki avslutas år 2018. 

 

 

 

diakonissa
Fernissagatan 4
01300 Vanda

Diakoni, pensionärsarbete, mentalvård

förvaltningssekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Fernissagatan 4
01300 Vanda

kyrkoherdens sekreterare

tf. kaplan
Vanda svenska församling
Fernissagatan 4
01300 Vanda
diakon
Fernissagatan 4
01300 Vanda

Diakoni och frivilligarbete