Vanda svenska församlings besöksadress är fr.o.m. 1.10.2018 Fernissagatan 4 i Dickursby.

Pastorsexpeditionens öppettider: må-fre kl. 9-13, tfn 09- 8306 262 och vår epost är: vandasvenska@evl.fi

Under sommarmånaderna har vi öppettider ti-fre kl. 9-13 och måndag stängt.

Öppen diakonimottagning  torsdagar kl. 10-11.30 , telefonrådgivning måndagar och torsdagar kl. 10-11.30,
tfn diakonerna: 050 464 5068, 050 330 1828.

 

Under sommarmånaderna har vi öppen diakonimottagning torsdagar kl. 10-11.30.

Andra tider enligt överenskommelse. Präst anträffbar enligt överenskommelse.

 

 


 

KYRKPRESSEN SOM KYRKLIG TIDNING FÖR FÖRSAMLINGEN ÅR 2019

Församlingsrådet beslöt på sitt möte 13.11.2018, §92, att beställa Kyrkpressen 1 ex./hushåll som kyrklig tidning till hemmen i Vanda svenska församling. Den tvååriga övergångsperioden för församlingens prenumeration på tidningen Kirkko ja kaupunki avslutas år 2018. 

 

INFO 4.3.2019 - Meddelande om tekniskt missöde i postning av tidningen Kirkko ja kaupunki nr. 4 /2019

Redaktionen för tidningen Kirkko ja kaupunki har meddelat om tekniskt strul i adressregstret för tidning nr. 4 /2019.

Tidningen har postats enligt gammalt adressregister. Redaktionen beklagar det skedda.

Diakonissa
Fernissagatan 4
01300 Vanda

Diakoni, pensionärsarbete, mentalvård

Ledande barnledare ( tjänstledig)
Förvaltningssekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Fernissagatan 4
01300 Vanda

kyrkoherdens sekreterare

Församlingspastor
Fernissagatan 4
01300 Vanda
Diakon
Fernissagatan 4
01300 Vanda

Diakoni och frivilligarbete

tf. ledande barnledare
Fernissagatan 4
01300 Vanda