Vanda svenska församlings kanslifunktioner och anställda finns på Stationsvägen 12a i Dickursby.

Du kan kontakta oss för bokning av dop och vigsel per telefon 09 8306 262,  tisdag-torsdag kl. 9-12. 
OBS. Sommaröppet juni - augusti, tisdag - fredag kl. 9 - 12, måndag stängt.
 

Bokning av jordfästningar i Vanda församlingar fr.o.m. 2.3.2021

Alla bokningar av jordfästningar sker via Gravkontoret, må-fre kl. 9-15, tfn 09 8306 220 

vantaa.hautaustoimi@evl.fi  Prästgårdsgränden 5, 01510 Vanda

För en avliden medlem i någon av Vanda församlingar kan jordfästning bokas även via e-tjänst.

Inloggningslänk till e-tjänst för bokning av jordfästningarÖppna länk i ny flik

Minnesstund i församlingarnas utrymmen bokas via Gravkontoret eller e-tjänst. 

 
Kundbetjäning endast per telefon och elektroniskt tillsvidare.

Våra präster är anträffbara i regel onsdag - söndag. Dejourerande präst når du på tfn 050-4661183.

Alla anställda har direktnummer se kontakt

Personalnytt!

T.fi kyrkoherde Kristian Willis är vårdledig 23.5-31.7.2022

Församlingspastor Anu Paavola arbetar som sjukhuspräst i Vanda 25.7-31.12.2022. Hennes vikarie är Janne Sironen.

Manda Karlsson börjar som förvaltningssekreterare 13.6.2022.

 

FÖRSAMLINGENS POSTADRESS: PB 69, 01301 Vanda

E-POST: vandasvenska@evl.fi  eller fornamn.efternamn@evl.fi

DIGITALA MEDIER:  vandasvenskaforsamling.fi

Facebook: facebook.com/vandasvenskaforsamling  eller facebook.com/vsfungdom

Instagram: instagram.com/vandasvenska

 

Vanda församlingars regioncentralregister ska du kontakta  i följande ärenden:

  • medlemsregister ( kyrkböckerna)

  • beställningar av ämbetsbevis, släktutredning och släktforskning

  • hindersprövning för äktenskap

  • registrering av kyrkliga förrättningar (dop, skriftskola, vigsel, kyrklig välsignelse av äktenskap)

  • per telefon  09 8306 345 vardagar kl. 9-15 eller per e-post: vantaa.keskusrekisteri@evl.fi

 

 

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

INFORMATIONSBEGÄRAN RÖRANDE PERSONUPPGIFTER

 

 

Personalnytt i Vanda svenska församling
Personalnytt i Vanda svenska församling

 

KYRKPRESSEN SOM KYRKLIG TIDNING FÖR FÖRSAMLINGEN 

Församlingsrådet beslöt på sitt möte 13.11.2018, §92, att beställa Kyrkpressen 1 ex./hushåll som kyrklig tidning till hemmen i Vanda svenska församling. Den tvååriga övergångsperioden för församlingens prenumeration på tidningen Kirkko ja kaupunki avslutas år 2018. 

 

 

 

Tag kontakt

diakonissa
Stationsvägen 12a
01300 Vanda

Diakoni, pensionärsarbete, mentalvård

församlingspastor
Vanda svenska församling
Stationsvägen 12a
01300 Vanda
diakon
Stationsvägen 12a
01300 Vanda

Diakoni och frivilligarbete