Vanda svenska församlings kanslifunktioner och anställda finns på Fernissagatan 4 i Dickursby.

Du kan kontakta oss för bokning av dop, vigsel och begravning  på telefon

09 8306 262,  måndag - fredag kl. 9 - 12. 

Kundbetjäning endast per telefon och elektroniskt tillsvidare.

Våra präster är anträffbara i regel onsdag - söndag. Dejourerande päst når du på tfn 050-4661183.

Alla anställda har direktnummer se kontakt

 

FÖRSAMLINGENS POSTADRESS: PB 69, 01301 Vanda

E-POST: vandasvenska@evl.fi  eller fornamn.efternamn@evl.fi

DIGITALA MEDIER:  vandasvenskaforsamling.fi

Facebook: facebook.com/vandasvenskaforsamling  eller facebook.com/vsfungdom

Instagram: instagram.com/vandasvenska

 

Vanda församlingars regioncentralregister ska du kontakta  i följande ärenden:

  • medlemsregister ( kyrkböckerna)

  • beställningar av ämbetsbevis, släktutredning och släktforskning

  • hindersprövning för äktenskap

  • registrering av kyrkliga förrättningar (dop, skriftskola, vigsel, kyrklig välsignelse av äktenskap)

  • per telefon  09 8306 345 vardagar kl. 9-15 eller per e-post: vantaa.keskusrekisteri@evl.fi

 

 

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

INFORMATIONSBEGÄRAN RÖRANDE PERSONUPPGIFTER

 

 

 

KYRKPRESSEN SOM KYRKLIG TIDNING FÖR FÖRSAMLINGEN 

Församlingsrådet beslöt på sitt möte 13.11.2018, §92, att beställa Kyrkpressen 1 ex./hushåll som kyrklig tidning till hemmen i Vanda svenska församling. Den tvååriga övergångsperioden för församlingens prenumeration på tidningen Kirkko ja kaupunki avslutas år 2018. 

 

 

 

Tag kontakt

diakonissa
Fernissagatan 4
01300 Vanda

Diakoni, pensionärsarbete, mentalvård

förvaltningssekreterare
Vanda svenska församling
Ekonomi- och administrationstjänster
Fernissagatan 4
01300 Vanda

kyrkoherdens sekreterare

tf. kaplan
Vanda svenska församling
Fernissagatan 4
01300 Vanda
diakon
Fernissagatan 4
01300 Vanda

Diakoni och frivilligarbete