Kansli och pastorsexpedition

Vanda svenska församlings kanslifunktioner och anställda finns på Stationsvägen 12a i Dickursby.

Du kan kontakta kansliet för bokning av dop och vigsel (eller övriga frågor) per telefon 09 8306 262,  måndag-fredag kl. 9-12. 

OBS. Kansliet stängt 26-28.10.2022 på grund av personalens resa.

Kundbetjäning endast per telefon och elektroniskt tillsvidare.

Jordfästningar bokas via Gravkontoret, läs mera här.

Ämbetsbevis, släktutredningar och hindersprövningar beställs från Regioncentralregistret, läs mera här.
 

Våra präster är anträffbara i regel onsdag - söndag. Dejourerande präst når du på tfn 050-4661183.

Alla anställda har direktnummer se kontakt.

Övriga kontaktuppgifter

Församlingens postadress: PB 69, 01301 Vanda

E-post: vandasvenska@evl.fi  eller fornamn.efternamn@evl.fi

Digitala medier:  vandasvenskaforsamling.fi

Facebook: facebook.com/vandasvenskaforsamling  eller facebook.com/vsfungdom

Instagram: instagram.com/vandasvenska

Personalnytt!

Församlingspastor Anu Paavola arbetar som sjukhuspräst i Vanda 25.7-31.12.2022. Hennes vikarie är Janne Sironen.

Manda Karlsson har börjat som förvaltningssekreterare 13.6.2022.

 

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

INFORMATIONSBEGÄRAN RÖRANDE PERSONUPPGIFTER

 

 

 

KYRKPRESSEN SOM KYRKLIG TIDNING FÖR FÖRSAMLINGEN 

Församlingsrådet beslöt på sitt möte 13.11.2018, §92, att beställa Kyrkpressen 1 ex./hushåll som kyrklig tidning till hemmen i Vanda svenska församling. Den tvååriga övergångsperioden för församlingens prenumeration på tidningen Kirkko ja kaupunki avslutas år 2018. 

 

 

 

Tag kontakt

diakonissa
Stationsvägen 12a
01300 Vanda

Diakoni, pensionärsarbete, mentalvård

församlingspastor
Vanda svenska församling
Stationsvägen 12a
01300 Vanda
diakon
Stationsvägen 12a
01300 Vanda

Diakoni och frivilligarbete