Kansli och pastorsexpedition

Vanda svenska församlings kanslifunktioner och anställda finns på Stationsvägen 12a i Dickursby.

Du kan kontakta kansliet för bokning av dop och vigsel (eller övriga frågor) per telefon 09 8306 262, måndag-fredag kl. 9-12 (tisdag-torsdag kl. 9-12 under sommarmånaderna juni, juli och augusti). E-post vandasvenska@evl.fi.

Kundbetjäning endast per telefon och elektroniskt tillsvidare. Om du vill träffa någon - ta kontakt först för att bekräfta att vi är på plats.

Jordfästningar bokas via Gravkontoret, läs mera här.

Ämbetsbevis, släktutredningar och hindersprövningar beställs från Regioncentralregistret, läs mera här.
 

Våra präster är anträffbara i regel onsdag - söndag. Dejourerande präst når du på tfn 050-4661183.

Alla anställda har direktnummer se kontakt.

Övriga kontaktuppgifter

Församlingens postadress: PB 69, 01301 Vanda

E-post: vandasvenska@evl.fi  eller fornamn.efternamn@evl.fi

Digitala medier:  vandasvenskaforsamling.fi

Facebook: facebook.com/vandasvenskaforsamling  eller facebook.com/vsfungdom

Instagram: instagram.com/vandasvenska

 

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

INFORMATIONSBEGÄRAN RÖRANDE PERSONUPPGIFTER

 

 

Bild av sandstrand med info om att kansliets sommaröppettider.

 

KYRKPRESSEN SOM KYRKLIG TIDNING FÖR FÖRSAMLINGEN 

Församlingsrådet beslöt på sitt möte 13.11.2018, §92, att beställa Kyrkpressen 1 ex./hushåll som kyrklig tidning till hemmen i Vanda svenska församling. Den tvååriga övergångsperioden för församlingens prenumeration på tidningen Kirkko ja kaupunki avslutas år 2018. 

 

 

 

Tag kontakt

Förvaltningssekreterare
Vanda svenska församling
Stationsvägen 12a
01300 Vanda