Skribainfo 2024

   

Bästa konfirmander och föräldrar   

Välkommen till skriftskolan i Vanda svenska församling!    

Skriftskolan (eller skriban) riktar sig år 2024 till ungdomar födda år 2009 eller tidigare. Skriftskolan börjar med en samling inför lägret, antingen på sportlovet eller på sommaren. Grupperna samlas till en förstaträff med sin egna grupp och några träffar under våren 2024. Lördagen den 6.4 2024 ordnas en gemensam Konfirmand -temadag i Dickursby kyrka för alla konfirmandgrupper. Konfirmanderna får bekanta sig med församlingens verksamhet genom kyrkobesök och ungdomskvällar (ons kl.18-20), och slutligen är det dags för konfirmation. Under skriftskolan bekantar vi oss både med varandra och med Gud, vi funderar vi på livets stora frågor tillsammans: Varför finns jag? Vem är Gud? Vad är Bibeln för en bok och står där något som berör mig?       

 

Vanda svenska församling ordnar tre skriftskolläger år 2024:   

   

Piispala   

Lägerperiod: Sportlovsveckan 17-23.2. 2024 

Första träff (för konfirmander) den 7.12.2023 kl.16-17 i Dickursby kyrka - utr. Hopp (2:a vån.)

Gudstjänstgrupp 1 den 17.1 kl.17-18 i Dickursby kyrka - utr. Hopp (2:a vån.) planerar och medverkar i Högmässan den 21.1 kl.10-11.30 i Helsinge kyrka st: Lars. 

Gudstjänstgrupp 2 den 24.1 kl.17-18 i Dickursby kyrka - utr. Hopp (2:a vån.) planerar och medverkar i Högmässan den 28.1 kl.10-11.30 i Helsinge kyrka st: Lars. 

Föräldrainfokväll (inför lägret) den 31.1 kl.17-18 i Dickursby kyrka - utr. Hopp och Kärlek (2:a vån).

Konfirmandernas Temadag (gemensam för alla grupper) den 6.4.2024 kl.10-15 i Dickursby kyrka. Församlingen bjuder på lunch. 

Konfirmationsövning: 25.4.2024 kl.18-19.30 i Helsinge kyrka S:t Lars. Skribapasset lämnas in!

Konfirmation: 28.4.2024 kl.12 i Helsinge kyrka S:t Lars. Fotografering kl.10.00   

   

Houtskär  

Lägerperiod: 10-16.6.2024  

Första träff (för konfirmander) OBS! ändrad dag 6.3 kl.17-18 i Dickursby kyrka - utr. Hopp (2:a vån.)

Gudstjänstgrupp 1 den 3.4 kl.16.30-17.30 i Dickursby kyrka - utr. Hopp (2:a vån.) planerar och medverkar i Högmässan den 7.4 kl.10-11.30 i Helsinge kyrka st: Lars. 

Konfirmandernas Temadag (gemensam för alla grupper) den 6.4.2024 kl.10-15 i Dickursby kyrka. Församlingen bjuder på lunch.

Gudstjänstgrupp 2 den 10.4 kl.17-18 i Dickursby kyrka - utr. Hopp (2:a vån.) planerar och medverkar i Högmässan den 14.4 kl.10-11.30 i Helsinge kyrka st: Lars. 

Föräldrainfokväll (inför lägret) den 22.5 kl.17-18 i Dickursby kyrka - utr. Hopp och Kärlek (2:a vån).

Konfirmationsövning: 5.9.2024 kl.18-19.30 i Helsinge kyrka S:t Lars. Skribapasset lämnas in!

Konfirmation: 8.9.2024 i Helsinge kyrka S:t Lars  kl.12.00. Fotografering kl.10.00.

   

Solvalla   

Lägerperiod: 5-11.8.2024 

Första träff (för konfirmander) OBS! ändrad dag 13.3 kl.17-18 i Dickursby kyrka - utr. Hopp (2:a vån.)

Konfirmandernas Temadag (gemensam för alla grupper) den 6.4.2024 kl.10-15 i Dickursby kyrka. Församlingen bjuder på lunch. 

Gudstjänstgrupp 1 den 17.4 kl.17-18 i Dickursby kyrka - utr. Hopp (2:a vån.) planerar och medverkar i Högmässan den 21.4 kl.10-11.30 i Helsinge kyrka st: Lars. 

Gudstjänstgrupp 2 den 24.4 kl.17-18 i Dickursby kyrka - utr. Hopp (2:a vån.) planerar och medverkar i Högmässan OBS! den 5.5 kl.10-11.30 i Helsinge kyrka st: Lars. 

Föräldrainfokväll (inför lägret) den 29.5 kl.17-18 i Dickursby kyrka - utr. Hopp och Kärlek (2:a vån).

Konfirmationsövning: 12.9.2024 kl.18-19.30 i Helsinge kyrka S:t Lars. Skribapasset lämnas in!

Konfirmation: 15.9.2024 i Helsinge kyrka S:t Lars kl.12.00. Fotografering kl.10.00.

   

Observera att förutom lägerperioden samlas grupperna också både före och efter lägret.  Dessa samlingar är obligatoriska för konfirmanderna.

Skribatiden är en tid då konfirmanden får bekanta sig med församlingsverksamheten på egen hand och i grupp. Vi kommunicerar direkt med konfirmandgrupperna, men skickar e-post till vårnadshavarna med jämna mellanrum vid behov. Samtliga grupper får ett läger-infobrev innan lägrets början. Ni får gärna vara i kontakt med församlingen då ni har frågor.  

   

Skriftskolans lägeravgift är 160 €. Där ingår arbetsmaterial, resor, kost, logi och olycksfallsförsäkring. Varje konfirmand får en egen Bibel. På alla läger deltar en präst och övriga ledare och hjälpledare.   

   

Anmälningsblanketten var öppen i 2-15.10.2023. - Har du missat anmälningen? Var i kontakt med Ungdomspastor Sini Aschan snarast.

 

Smågrupps-skriba ordnas även hösten 2024 vid behov i Dickursby kyrka dagtid med några träffar och konfirmation i november 2024. För mera information kontakta Ungdomspastor Sini Aschan.  

  

För ungdomar med funktionsvariation finns det dessutom möjlighet att gå i skriftskola på svenska. Skriftskolan ordnas av Kyrkostyrelsen. För mera information kontakta omsorgspräst Claus Terlinden (claus.terlinden@evl.fi). 

   

Vanda svenska församling har dessutom beredskap att ordna privat skriftskola. Ta gärna kontakt!   

Välkommen med!   

   

Sini Aschan  

Ungdomspastor i Vanda svenska församling   

050 566 8112   

sini.aschan@evl.fi 

   

www.vandasvenskaforsamling.fiÖppna länk i ny flik    

www.vantaanriparit.fi Öppna länk i ny flik