Skribainfo 2024

   

Bästa konfirmander och föräldrar   

Välkommen till skriftskolan i Vanda svenska församling!    

Skriftskolan (eller skriban) riktar sig år 2024 till ungdomar födda år 2009 eller tidigare. Skriftskolan börjar med en samling inför lägret, antingen på sportlovet eller på sommaren. I april 2024 ordnas en gemensam skriba-temadag i Dickursby kyrka för alla konfirmander. Konfirmanderna får bekanta sig med församlingens verksamhet genom kyrkobesök och ungdomskvällar, och slutligen är det dags för konfirmation. Under skriftskolan bekantar vi oss både med varandra och med Gud, och därmed funderar vi på livets stora frågor tillsammans. Varför finns jag? Vem är Gud? Vad är Bibeln för en bok och står där något som berör mig?       

Vanda svenska församling ordnar tre skriftskolläger år 2024. Du kan välja mellan:   

   

Piispala   

Lägerperiod: Sportlovsveckan 17-23.2. 2024 

Konfirmation: 28.4.2024 i Helsinge kyrka S:t Lars   

   

Houtskär  

Lägerperiod: 10-16.6.2024  

Konfirmation: 8.9.2024 i Helsinge kyrka S:t Lars   

   

Solvalla   

Lägerperiod: 5-11.8.2024 

Konfirmation: 15.9.2024 i Helsinge kyrka S:t Lars  

   

Förutom lägerperioden samlas grupperna också både före och efter lägret. Skribatiden är en tid då konfirmanden får bekanta sig med församlingsverksamheten på egen hand och i grupp. 

   

Skriftskolans lägeravgift är 160 €. Där ingår arbetsmaterial, resor, kost, logi och olycksfallsförsäkring. Varje konfirmand får en egen Bibel. På alla läger deltar en präst och övriga ledare och hjälpledare.   

   

Anmälningsblanketten är öppen i 2-15.10.2023. Mera information om anmälningen finns på hemsidan (www.vantaanriparit.fi/vanda-svenska). 

Länken till anmälan finns här:   Anmälan - Vantaan seurakunnat

 

Vid frågor om anmälan kontakta Ungdomspastor Sini Aschan (anträffbar: 3.10, 6.10, 11.10 och 13-15.10) eller församlingens kansli.

 

Kompiskod:

Det går att anmäla sig med kompiskod om man gärna vill komma på samma läger med sina närmaste vänner (max 3 kompisar per kod). Gör då så här:   

 

Kom överens med vilka 1–2 kompisar du vill anmäla dig. Kolla att ni säkert kan delta i samma läger. Den första i kompisgänget anmäler sig och får en kompiskod som hen delar till en eller två kompisar. Kompisarna anmäler sedan sig och fyller i koden de fått. Kompisgänget kommer då med säkerhet på samma läger. Bara tre personer (1+2) kan anmäla sig med samma kod.   

  

Smågrupps-skriba ordnas även hösten 2024 vid behov i Dickursby kyrka dagtid med några träffar och konfirmation i november 2024. För mera information kontakta Ungdomspastor Sini Aschan.  

  

För ungdomar med funktionsvariation finns det dessutom möjlighet att gå i skriftskola på svenska. Skriftskolan ordnas av Kyrkostyrelsen. För mera information kontakta omsorgspräst Claus Terlinden (claus.terlinden@evl.fi). 

   

Vanda svenska församling har dessutom beredskap att ordna privat skriftskola. Ta gärna kontakt!   

Välkommen med!   

   

Sini Aschan  

Ungdomspastor i Vanda svenska församling   

050 566 8112   

sini.aschan@evl.fi 

   

www.vandasvenskaforsamling.fiÖppna länk i ny flik    

www.vantaanriparit.fi Öppna länk i ny flik