Väntjänst

Att få prata med någon på sitt eget modersmål är viktigt, speciellt för äldre på långvårdsanstalter eller i hem. Väntjänst finns för den som behöver en vän eller själva vill vara en.

Ta gärna kontakt med diakoniarbetarna om du behöver en vän eller vill bli vän till en behövande!

Tag kontakt

diakon
Stationsvägen 12a
01300 Vanda

Diakoni och frivilligarbete

diakonissa
Stationsvägen 12a
01300 Vanda

Diakoni, pensionärsarbete, mentalvård