Bagarstugan

Bagarstugan på sommaren.

Kurirvägen 1, 01510 Vanda

(09) 345 5336 Juhla Mintut catering

Bagarstugan invid Helsinge kyrka S:t Lars är en idyllisk plats för småskaliga fester.

Bokning av Bagarstugan

Bagarstugan reserveras fr.o.m. 1.1.2022 via cateringföretaget Juhla Mintut. I bokningen ingår lokalhyra, mat och dryck, servering och städning. Man kan tyvärr inte ordna egen servering i Bagarstugan. Menyer och priser hittas på Juhla Mintuts hemsida (på finska).

Kontaktuppgifter till Juhla Mintut för bokningar hittas här.

I Bagarstugan ryms 45-50 personer.

Historia

Bagarstugan är en sidobyggnad som hört till prästgården och som användes av kyrkoherdens tjänstfolk. Namnenligt fungerade byggnaden även som prästgårdens bagarstuga ända fram till 1960-talet.

Huset sägs vara byggt år 1827. Enligt arkitekt Amanda Eskola finns det i stugdelen i norra ändan av huset ändå saker som tyder på att huset skulle vara byggt redan i slutet av 1700-talet.

Möjligen är den norra delen äldre och den södra delen skulle vara en senare tilläggsbyggnad.

Parkering

Parkeringsplatser finns invid Helsinge kyrka S:t Lars.

Läge på kartan

Toalett Toalett
Catering/köptjänst

Evenemang

tis 18.6 kl. 14.00 -15.30

Kurirvägen 1, 01510 Vanda