Bagarstugan/Vanda svenska församling

Pakaritupa/Vanda svenska församling

Kurirvägen 1, 01510 Vantaa

Bagarstugan/Vanda svenska församling Reservering: Vanda svenska församling, tfn 09 830 6262 ( må - fre kl. 9-13).
 

Öppet för allmänheten på måndagarna kl 16.30-17. Bagarstugan rymmer ca 50 personer.

Uthyrningen under veckoslut i huvudsak för minnesstunder och dop.

Vaktmästare :  tfn 09 8306 224

Bagarstugan är en sidobyggnad som hört till prästgården och som användes av kyrkoherdens tjänstfolk. Namnenligt fungerade byggnaden även som prästgårdens bagarstuga ända fram till 1960-talet.

Nu för tiden är huset framför allt Vanda svenska församlings festlokal. Huset sägs vara byggt år 1827. Enligt arkitekt Amanda Eskola finns det i stugdelen i norra ändan av huset ändå saker som tyder på att huset skulle vara byggt redan i slutet av 1700-talet.

Möjligen är den norra delen äldre och den södra delen skulle vara en senare tilläggsbyggnad.

Toalett

Läge på kartan

Evenemang

ti 11.6 kl. 13.00 -14.30

Kurirvägen 1, 01510 Vantaa

on 17.7 kl. 13.00 -14.30

Kurirvägen 1, 01510 Vantaa