Regioncentralregistret

Vandaförsamlingarnas regioncentralregister ska du kontakta  i följande ärenden:

  • medlemsregister ( kyrkböckerna)

  • beställningar av ämbetsbevis, släktutredning och släktforskning

  • hindersprövning för äktenskap

  • registrering av kyrkliga förrättningar (dop, skriftskola, vigsel, kyrklig välsignelse av äktenskap) 

Regioncentralregistret betjänar per telefon 09 8306 345 vardagar kl. 9-12 eller per e-post: vantaa.keskusrekisteri@evl.fi.

Privatpersoner kan också beställa ämbetsbevis via nätet.

 

Dokument från regioncentralregistret:

Dataskyddsbeskrivning för församlingens medlemsregister