Församlingsenkät 2024

Vad önskar du av församlingen?

Välkommen att dela med dig av dina åsikter och tankar om församlingens verksamhet. Enkäten är helt anonym.

2. 2. Vilken av församlingens verksamhet tror du att du eller dina familjemedlemmar kommer att delta i under det kommande året?