Arkitektur

Dickursby kyrka är planerad av arkitektbyrån OOPEAA Office for Peripheral Architecture. Anssi Lassila var projektledare och ansvarig arkitekt för kyrkbygget, och Iida Hedberg var projektarkitekt.

Kyrksalen är byggnadens hjärta

Salen är ett rum som starkt präglas av ljuset och av sina olika material. Kyrksalen kan smidigt anpassas för olika användningsändamål. Materialen har använts på sätt som avslöjar och accentuerar deras karaktär: teglet ser ut som tegel, träet som trä och betongen som betong. Målsättningen har emellertid varit att skapa ett rum där man kan frigöra sig från vardagen. Kyrksalen reser sig till samma höjd som trädtopparna i den finländska skogen. Taket som är beklätt med gran är 14 - 15 meter högt. Kyrksalens material, som utgörs av trä och platsgjuten betong, bildar en kraftfull helhet som skapar en atmosfär av beständighet och trivsel, värme och tröst

På kyrkans tak reser sig ett nästan två meter högt bladförgyllt kors och på kyrkans tegelfasad finns dessutom ett kors i relief.

Tegelfasaden

De tegel som har använts som fasadmaterial för Dickursby kyrka gör att byggnaden på ett naturligt sätt smälter in i det kvarter där den är belägen. Teglen har en särpräglad karaktär och skiftar i olika nyanser, från rött till ljusare färger i hörnet. Teglen har framställts av den danska tegelfabriken Petersen, som sedan år 1791 har drivits av en och samma släkt. Fabriken valdes till tegelleverantör på grund av dess långa anor och det breda spektret av färger på teglen.

Vissa av teglen är handtryckta specialtegel, där det finns citat av bibelställen som handlar om hur man möter sig själv, andra människor och Gud. Enligt konstnärs- och arkitektduon Jaana Partanen och Heikki Lamusuo har man strävat efter att människor som passerar förbi detta verk, som bär namnet ”Hopp”, varje gång ska se och förstå något ur nya synvinklar, på liknande sätt som man gör med hjälp av böcker i ett bibliotek.