Kungörelser

2020

Kungörelse protokoll 12/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föredragningslistor

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL
Församlingsrådet i Vanda svenska församling

 

 

2019

Protokoll 01_2019
Protokoll 02_2019
Protokoll 03_2019
Protokoll 04_2019
Protokoll 05_2019
Protokoll 06_2019
Protokoll 07_2019
Protokoll 08 2019
Protokoll 09_2019
Protokoll 10_2019
Protokoll_ 11_2019
Protokoll 12_2019 epostmöte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltning

Vanda svenska församling ingår i Vanda kyrkliga samfällighet. Samfälligheten består av de församlingar som finns inom Vanda d.v.s. alla sex finska församlingar och Vanda svenska församling.

Samfälligheten besluter i de åtgärder som berör samfälligheten medan församlingen besluter om det som berör församlingen i enlighet med de riktlinjer som man kommit överens om på samfällighetsplan.

Det högsta beslutande organet i samfälligheten är Gemensamma kyrkofullmäktige medan församlingsrådet besluter för församlingen.

I Vanda svenska församlings församlingsråd sitter tolv lekmän. Kyrkoherden fungerar som ordförande för församlingsrådet.

I gemensamma kyrkofullmäktige har Vanda svenska församling tre representanter.

 

MISSION -VISION -VÄRDEGRUND

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2019

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2020


 

Gemensamma kyrkofullmäktige  - protokoll

Gemensamma kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i en samfällighet.

Gemensamma kyrkofullmäktige fattar beslut om t.ex. samfällighetens budget, renoveringar och byggnadsprojekt. I gemensamma kyrkofullmäktige sitter representanter från alla församlingar i Vanda. Mandatperioden är fyra år.

 

Vanda svenska församlings representanter i gemensamma kyrkofullmäktige för tiden 2019-2022 är:

 • Eklöf, Jan-Erik
 • Teir, Ann-Christine
 • Mannola, Maximilian

Suppleant: Sergelius, Tom 

 

Församlingsrådet

Församlingsrådet beslutar om ärenden som direkt berör församlingen.

Detta innebär allt ifrån hur verksamheten borde utformas till hur de pengar man har tillgängliga skall fördelas mellan de olika sektorerna. Mandatperioden för ett församlingsråd är fyra år.

Våren 2020 håller församlingsrådet möten följande tisdagar:  11.2, 17.3, 14.4, och 12.5. 

► Församlingrådets protokoll finns i balken invid.

Medlemmar

Kyrkoherden fungerar som församlingsrådets ordförande.

Följande personer är invalda i församlingsrådet för perioden 2019-2022:

 • Eklöf, Jan-Erik, vice ordförande 2019-2020
 • Halmén, Annika
 • Aura, Per-Erik
 • Piskunen-Virkki, Annika
 • Mannerström, Hanna
 • Sandell, Håkan
 • Träskman, Marianne
 • Mannola, Maximilian
 • Teir, Ann-Christine
 • Westman, Barbara
 • Sergelius, Tom
 • Falkstedt, Marina

Suppleanter:

 • Pekanpalo, Reijo
 • Halminen, Birgit
 • Ruusu, Inger
 • Bergström, Marianne
 • Glantz-Vilo, Helen
 • Borgstén, Tiina
 • Väänänen, Marja-Leena
 • Nurmi-Kokko, Tiina