Diakonimottagning är på paus ända till 28.1.2021 pga av coronasituationen och flyttningen till nya kyrkan på Stationsvägen 12

Har du behov av hjälp och stöd i din livssituation? Kontakta oss per telefon eller epost.

Annaktatri Aho 05046445068 eller Heidi Salminen 0503301828

epost namn.efternamn@evl.fi

Stöd och hjälp i livet

Diakonins uppgift är att möta och stöda människan i livets olika faser.

I Vanda svenska församling finns två diakoniarbetare. Du kan kontakta diakoniarbetarna angående

  • andliga frågor
  • svåra livssituationer
  • sorg, förluster
  • ekonomiska problem
  • andra livsfrågor

Diakonin arbetar med mottagning, hem- och institutionsbesök, gruppverksamhet, läger och utfärder.

 

Hjälp under coronatiden

Med diakoniarbetaren kan du kartlägga din livssituation och tillsammans hitta en lösning till svåra situationer.

Du kan ringa och beställa tid eller skicka epost och berätta om din situation.

Undvik att komma om du är sjuk, kontakta oss via telefon.

Telefonsamtalstid kan boka från via länken nedan.

https://asiointi.vantaanseurakunnat.fi/home

 

Annakatri Aho 0504645068 allmän diakoni, pensionärer, mentalvård

Heidi Salminen 050 3301828 allmän diakoni, frivilliga och parrelationer, kostrådgivning