Diakonissa
Fernissagatan 4
01300 Vanda

Diakoni, pensionärsarbete, mentalvård

Församlingssekreterare
044 422 0373
Fernissagatan 4
01300 Vanda

Bokningar av präst till förrättningar ; Bagarstugan , tidningsprenumeration (Kyrkpressen).

Förvaltningssekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Fernissagatan 4
01300 Vanda

kyrkoherdens sekreterareFörsamlingspastor
Fernissagatan 4
01300 Vanda

Diakon
Fernissagatan 4
01300 Vanda

Diakoni och frivilligarbete