diakonissa
Fernissagatan 4
01300 Vanda

Diakoni, pensionärsarbete, mentalvård

församlingssekreterare
044 422 0373
Fernissagatan 4
01300 Vanda

Bokningar av präst till förrättningar ; Bagarstugan , tidningsprenumeration (Kyrkpressen).

församlingspastor
Vanda svenska församling
Fernissagatan 4
01300 Vanda
förvaltningssekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Fernissagatan 4
01300 Vanda

kyrkoherdens sekreterare


tf. kaplan
Vanda svenska församling
Fernissagatan 4
01300 Vanda

diakon
Fernissagatan 4
01300 Vanda

Diakoni och frivilligarbete