Kontakt

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.

A E F G H J N P S

A


diakonissa
Fernissagatan 4
01300 Vanda

Diakoni, pensionärsarbete, mentalvård

församlingssekreterare
044 422 0373
Fernissagatan 4
01300 Vanda

Bokningar av präst till förrättningar ; Bagarstugan , tidningsprenumeration (Kyrkpressen).

församlingspastor
Vanda svenska församling
Tjänstledig 17.2 - 20.9.2020
 

E


F


G


H


förvaltningssekreterare
Vanda svenska församling
Ekonomi- och administrationstjänster
Fernissagatan 4
01300 Vanda

kyrkoherdens sekreterare

J


församlingspastor
Vanda svenska församling
Fernissagatan 4
 Vanda

N


Sommarteolog 1.6 -16.8.2020
Vanda svenska församling
Fernissagatan 4
01300 VANDA

P


tf. kaplan
Vanda svenska församling
Fernissagatan 4
01300 Vanda

S


diakon
Fernissagatan 4
01300 Vanda

Diakoni och frivilligarbete