Kontakt

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.


diakonissa
Fernissagatan 4
01300 Vanda

Diakoni, pensionärsarbete, mentalvård

församlingssekreterare
044 422 0373
Fernissagatan 4
01300 Vanda

Bokningar av präst till förrättningar ; Bagarstugan , tidningsprenumeration (Kyrkpressen).

församlingspastor
Vanda svenska församling
Tjänstledig 17.2 - 20.9.2020
 
förvaltningssekreterare
Vanda svenska församling
Ekonomi- och administrationstjänster
Fernissagatan 4
01300 Vanda

kyrkoherdens sekreterare


församlingspastor
Vanda svenska församling
Fernissagatan 4
 Vanda

tf. kaplan
Vanda svenska församling
Fernissagatan 4
01300 Vanda

diakon
Fernissagatan 4
01300 Vanda

Diakoni och frivilligarbete