Träffar för väntande föräldrar

Våren 2023 ordnar Vanda svenska församling en serie med tre träffar för väntande föräldrar. Träffarna är kostnadsfria och fristående, kom på en träff eller alla.

Alla, såväl gravid som partner eller stödperson, är välkomna oberoende av kyrkotillhörighet, hemkommun eller om man tidigare fått barn.

Vi bjuder på mellanmål!

Klicka här för att se en flyer med programmet för vårens träffar.

Plats: Helsinggård, Konungsvägen 2, Dickursby, Vanda.

Anmäl gärna intresse till Heidi Åberg, kontaktuppgifter längst ner till höger.

Bild av gravid som tittar på ultraljudsbild.

Tillfällen och teman

Lördag 1.4.2023 kl.13-16: "Den psykiska processen"

"Mående och känslor under graviditeten och babytiden" med Manda Karlsson, barnmorska

"Att bemöta sin oro inför förlossningen" med Katja Nugent, barnmorska specialiserad på förlossningsrädsla

Samtal och självreflekterande skrivövningar med Heidi Åberg kring stödjande faktorer under babyåret samt familjens stödnätverk. Information om församlingens verksamhet och samhällets hjälpresurser.

Lördag 22.4.2023 kl.13-16 "Kroppen och förlossningen"

Sonja Österberg, barnmorska från Kvinnokliniken och Manda Karlsson, barnmorska, berättar och diskuterar om följande teman:

"Förlossningens fysiologi"

"Vad händer på förlossningssjukhuset" (undersökningar, igångsättning, smärtlindring, de olika avdelningarna, kejsarsnitt, med mera)

"Återhämtningen efteråt"

Samtal och självreflekterande övningar med Heidi Åberg kring kroppskännedom och de egna kraftresurserna.

Lördag 6.5.2023 kl.13-16 "Föda Utan Rädsla"

Föda Utan Rädsla är en metod utvecklad för att möjliggöra en trygg och stärkande förlossnings-upplevelse. Den ger förståelse för hur känslor påverkar kroppen under födandet, och konkreta verktyg att möta sammandragningarna med. Kursen är för både den gravida och stödpersonen, tillsammans övar ni på att bli det bästa teamet.

Dagen leds av Petra Turja, Föda utan rädsla‐instruktör, fysioterapeut, doula och teamledare för Folkhälsans hälsofrämjande familjearbete

Tag kontakt

Musikledare
Vanda svenska församling
Stationsvägen 12a
01300 Vanda

Tag kontakt

Förvaltningssekreterare
Vanda svenska församling
Stationsvägen 12a
01300 Vanda