Träffar för väntande föräldrar

Följande familjeförberedelseträffar ordnas 11, 18 och 25 november 2023.

Träffarna är kostnadsfria och fristående, kom på en träff eller alla. Alla, såväl gravid som partner eller stödperson, är välkomna oberoende av kyrkotillhörighet, hemkommun eller om man tidigare fått barn. Vi bjuder på mellanmål!

Plats: Dickursby kyrka (Stationsvägen 12a, Vanda), församlingssalen Kraft

Bild av gravid som tittar på ultraljudsbild.

Tillfällen och teman hösten 2023

Lördag 11.11.2023 kl.13-16: "Den psykiska processen"

En träff kring mående och känslor under graviditeten och babytiden.

Inbjuden gäst är Katja Nugent, barnmorska specialiserad på förlossningsrädsla som pratar bland annat om oro inför förlossningen.

Samtal och självreflekterande skrivövningar.

Lördag 18.11.2023 kl.13-16 "Kroppen och förlossningen"

En träff kring förlossningens fysiologi och vad som händer på förlossningssjukhuset.

Inbjuden gäst är Sonja Österberg, barnmorska från Kvinnokliniken.

Diskussioner och och självreflekterande övningar.

Lördag 25.11.2023 kl.13-16 "Föda Utan Rädsla"

Föda Utan Rädsla är en metod utvecklad för att möjliggöra en trygg och stärkande förlossningsupplevelse. Den ger förståelse för hur känslor påverkar kroppen under födandet, och konkreta verktyg att möta sammandragningarna med. Kursen är för både den gravida och stödpersonen, tillsammans övar ni på att bli det bästa teamet.

Dagen leds av Petra Turja, Föda utan rädsla‐instruktör, fysioterapeut, doula och teamledare för Folkhälsans hälsofrämjande familjearbete.

Tag kontakt

Musikledare
Vanda svenska församling
Stationsvägen 12a
01300 Vanda

Tag kontakt

Förvaltningssekreterare
Vanda svenska församling
Stationsvägen 12a
01300 Vanda