Träffar för väntande föräldrar

Vanda svenska församling ordnar i samarbete med rådgivningarna inom Vanda och Kervo välfärdsområde familjeförberedelseträffar på svenska. Följande träffar i september-oktober 2024. 

Läs mer i flyern här.

Träffarna är kostnadsfria och fristående, kom på en träff eller alla. Alla, såväl gravid som partner eller stödperson, är välkomna oberoende av kyrkotillhörighet, hemkommun eller om man tidigare fått barn. Vi bjuder på mellanmål!

Plats: Dickursby kyrka (Stationsvägen 12a, Vanda)

Anmälningar: Heidi Åberg, tel. 040 480 1088 (samtal/sms/whatsapp), e-post: heidi.aberg@evl.fi

Tillfällen och teman

Lördag 14.9.2024 kl.13-16: Att få barn: kropp och psyke

Lördag 28.9.2024 kl.13-16: Föda Utan Rädsla

Tisdag 8.10.2024 kl.17-19:15 Amning, babyvård och föräldraskap. Träffen förverkligas i samarbete med rådgivningshälsovårdare från Vanda-Kervo välfärdsområde.

Till rådgivningens familjeförberedelse hör också HUS virtuella förlossningsförberedelse som odnas på svenska tisdag 22.10 kl.14-17, läs mera här.

Bild av gravid som tittar på ultraljudsbild.

Tag kontakt

Musikledare
Vanda svenska församling
Stationsvägen 12a
01300 Vanda

Tag kontakt

Förvaltningssekreterare
Vanda svenska församling
Stationsvägen 12a
01300 Vanda