Bokning av vigselkyrka

Det är bra att boka kyrkan i god tid före bröllopet, i synnerhet Helsinge kyrka S:t Lars som är mycket populär som vigselkyrka. En del av vigselkyrkorna i Vanda kan bokas elektroniskt via Vandaförsamlingarnas e-tjänst. De andra kyrkorna reserveras via respektive församlings pastorskansli.

E-tjänsten för vigselbokningar (OBS. tider finns bara på lördagar, ta kontakt om ni vill boka annan tid)

Läs mera om andra kyrkor i VandaÖppna länk i ny flik (på finska)

Helsinge kyrka S:t Lars

Helsinge kyrka S:t Lars är en medeltida gråstenskyrka som är huvudkyrka för Vanda svenska församling. För att få en vigseltid här behöver man ansöka enligt instruktionerna nedan.

Ansökning om vigseltider för 2024 (juni-december)

Ansökningen om vigseltider för tiden juni-december 2024 har ordnats under vecka 35 (28.8 - 3.9.2023) och är nu avslutad. Till dem som ansökt har meddelats om resultatet inom september månad.

I den elektroniska ansökningen får man önska 5 - 10 vigseltider. För ansökningen krävs att man loggar in på Vandaförsamlingarnas e-tjänst där man identifierar sig via suomi.fi-tjänsten. Information om ansökningen och grunder för utdelning av vigseltider finns på den här sidan. Vigseltiderna delas ut och de sökande informeras inom september månad.

Vigseltider finns från fredag eftermiddag till lördag eftermiddag. Förfrågningar om andra tidpunkter kan göras till Tikkurilan seurakunta.

Sommaren 2024 finns inga vigseltider lördag 11.8 på grund av Helsinga medeltidsdag. I november-december är vigseltiderna också få på grund av konsertevenemang.

De vigseltider som blivit över kan reserveras elektroniskt och via telefon från och med oktober 2023. 

Instruktioner för ansökningen (juni-december):

  • Man kan ansöka om vigseltid i Helsinge kyrka S:t Lars om minst en i brudparet är medlem i ev.luth.kyrkan (eller en annan kyrka som hör till Borgågemenskapen)
  • Ansökningen om vigseltid sker elektroniskt och kräver identifiering och att skapa en egen inloggning på e-tjänsten.
  • Vigselprästen bestäms enligt brudens hemförsamling. Av den här orsaken önskar vi att i första hand bruden loggar in på e-tjänsten.
  • Minst fem och högst tio vigseltider bör anges som önskningar. Tiderna kan vara under samma dag. 
  • Ansökningar som inkommit under ansökningstiden 28.8.3.9.2023 är likvärdiga, det spelar alltså ingen roll vilken dag man fyllt i ansökningen.
  • Brudpar där åtminstone den ena är medlem i Vanda svenska församling eller Tikkurilan seurakunta beaktas först när tiderna delas ut. I andra hand kommer par där åtminstone den ena är medlem i en annan Vandaförsamling. På tredje plats kommer par bosatta utanför Vanda. Systemet granskar automatiskt församlingstillhörigheten. Vid behov så lottar systemet ut vilka par som får vigseltider. 
  • Tyvärr kan en del av de par som ansökt ändå bli utan vigseltid - till och med fast de skulle bo i Vanda. Speciellt par bosatta utanför Vanda bör bereda sig på att speciellt tider på lördageftermiddagar är väldigt populära och därmed svåra att få. 
  • Information om vigseltiderna skickas inom september månad. Vissa e-postservrar filtrerar bort de här massutskicken som skräppost - om du inte har fått besked så kan du i oktober ta kontakt med Dickursby församling på tel. 09 8306 804
  • Då man fått en vigseltid behöver man acceptera eller annulera den. Instruktioner för det här finns i bekräftelsemeddelandet.

Vigseltid för våren 2024 och 2025

Vigseltider för januari-maj 2024 och januari-maj 2025 kan bokas via Vandaförsamlingarnas e-tjänst eller per telefon. Vandabor kan boka vigsel via sin egen församling, medan icke-Vandabor kan boka via Dickursby församling må - fre kl. 9 - 14, tel. 09 8306 804.

I regel finns vigseltider för fredagar och lördagar. Vid behov kan man komma överens om andra tidpunkter. Ta kontakt med pastorskansliet så försöker vi hitta en lösning!

Vigseltider för juni-december 2025 kommer igen att kunna bokas vecka 35 2024.