Hjälpisutbildning

Du som har gått skriban och vill komma med i hjälpisverksamheten är hjärtligt välkommen! 

Anmäl dej med till ungdomspastor Sini Aschan.

 

Viktiga datum 2022-2023:

17.9 2022 Hjälpledarutbildning i Dickursby kyrka kl.10-15

7-9.10 2022 Weekend för andra årets hjälpledare och äldre på Solvalla. 

15.10 2022 Hjälpledarutbildning i Dickursby kyrka kl.10-14 (OBS! Datumet och tiden)

4-6.11 2022 HD - Höstdagarna i Toijala. Anmälningen igång den 22.9-19.10.

10.12 2022 Hjälpledarutbildning i Dickursby kyrka kl.10-15

14.1 2023 Hjälpledarutbildning i Dickursby kyrka kl.10-15.

11.2 2023 Hjälpledarutbildning i Dickursby kyrka kl.10-15. Nöd förstahjälp för hjälpledare och frivilliga.

17-19.3 2023 Weekend för alla hjälpledare - första årets hjälpledare och äldre

 

Dessutom: UK - Ungdomens kyrkodagar den 26-29.1 2023 som ordnas på Lärkkulla i Karis. Man kan anöka om att få komma med och representera sin hemförsamling. Mera information av -> Sini.

 

Kom med i församlingens hjälpledarutbildning! :)

Tag kontakt

Ungdomspastor
Vanda svenska församling
Stationsvägen 12a
01300 Vanda