Orgel och tornklockspel

Orgeln är byggd av orgelbyggarföretaget Veikko Virtanen Oy. Orgeln har byggts uttryckligen med tanke på den nya kyrksalen.
Orgelns moderna fasad har planerats av Caspar Åkerblom i samarbete med OOPEAA.
I orgeln finns 20 pipor från den orgel som förut fanns i Helsinge kyrka S:t Lars, vilken var byggd år 1895.

I kyrkan finns en carillon, dvs. ett tornklockspel. Det är fråga om ett instrument med klockor som är stämda enligt olika tonhöjder. Klockspelet har en klaviatur och pedaler som man spelar på med både händer och fötter. I Mellaneuropa är tornklockspel allmänt förekommande, men klockspelet i Dickursby kyrka har bidragit med något alldeles nytt till det finländska ljudlandskapet. Den vandabosatta kyrktornsteknikern Supavit Nummelin har stått i en central roll vid utformandet av klockorna. Kyrkans tornklockspel består av 31 klockor, och det går att spela nästan vilken musik som helst med det. Den största klockan, som väger 450 kilogram, är en av de klockor som fanns i den förra kyrkan i Dickursby. Instrumentets övriga klockor har gjutits av holländska Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij.