Ungdomar i alba som står vid nattvardsringen.

Konfirmation - avslutningen på skriftskolan

Som avslutning på skriftskolan väljer de flesta att konfirmera sig, det vill säga bekräfta dopet och tron på Gud. Konfirmationen ordnas i samband med en högmässa i kyrkan. Många ordnar en fest hemma efteråt för nära och kära. Om ni behöver hyra en festlokal kan ni bekanta er med utbudet i Vandaförsamlingarna på den här sidan (på finska).Öppna länk i ny flik

Rättigheter du får som konfirmerad:

  • Gå självständigt till nattvarden
  • Bli fadder för ett barn (gudförälder)
  • Gifta dig i kyrkan (räcker att du gått skriftskolan)
  • Ställa upp som kandidat i församlingsval från 18 år och uppåt
  • Dessutom kan du börja församlingens hjälpledarutbildning och bli hjälpledare! 

Konfirmationen föregås av skriftskolan

Oftast går man skriftskolan det år då man fyller 15 år. Även vuxenskriftskola är möjlig. 

Här hittar du mer information om skriftskolan i Vanda svenska församling.