Skriban 2023 är slutförd!

 

M.v.h.  

Sini Aschan 

Ungdomspastor i Vanda svenska församling  

Tel. 0505668112  

sini.aschan@evl.fi 

  

www.vandasvenskaforsamling.fiÖppna länk i ny flik   

www.vantaanriparit.fi  

Tag kontakt

Ungdomspastor
Vanda svenska församling
Stationsvägen 12a
01300 Vanda