Skribainfo 2023

Välkommen till skriban! 

Skriftskolan (eller skriban) riktar sig år 2023 till ungdomar födda år 2008 eller tidigare. Skriftskolan börjar med en första träff inför lägret i januari eller i mars, och några samlingar innan lägret som hålls antingen på sportlovet eller på sommaren. På våren ordnas en gemensam Temadag för konfirmander i Dickursby kyrka den 22.4 kl.10-15 för alla konfirmander. Konfirmanderna får dessutom bekanta sig självständigt med församlingens verksamhet genom kyrkobesök i församlingens högmässa och ungdomskvällar och slutligen är det dags för konfirmation.

Under skriftskolan bekantar vi oss med varandra, lär oss känna Gud och så funderar vi på livets stora frågor tillsammans: Varför finns jag? Vem är Gud? Vad är Bibeln för en bok och står där något som berör mig?   

  

Vanda svenska församling ordnar tre skriftskolläger år 2023. Du kan välja mellan:  

Piispala  

Lägerperiod: Sportlovsveckan (lö-fre) den 18-24.2 2023 

Första träff i Dickursby kyrka to den 19.1 kl.15.30-16.30 (skribpass och skribainfo)

Gudstjänstplanering i Dickursby kyrka: Grupp 1: to 2.2 kl.15.30-16.30 (medv. i Högmässan 5.2) Grupp 2: to 9.2 kl.15.30-16.30 (medv. i Högmässan 12.2)

Föräldrasamling inför skriban och lägret i Piispala. Den 8.2 kl.19-20 i Dickursby kyrka - andra våningen (utr. Tro)

Temadag för konfirmander den 22.4 kl.10-15 i Dickursby kyrka

Konfirmationsövning OBS! ändrad dag! den 4.5 kl.18.00 i Helsinge kyrka S:t Lars (skribapassen lämnas in)

Konfirmation OBS! ändrad dag! den 7.5 2023 kl.12.00 i Helsinge kyrka S:t Lars  (fotografering kl.10.00)

Houtskär 

Lägerperiod: den 12-18.6.2023 

Första träff OBS! ändrad dag och tid! i Dickursby kyrka ons den 1.3 kl.17 i utr. Hopp och Kärlek på andra vån. (skribpass och skribainfo)

Gudstjänstplanering i Dickursby kyrka: Grupp 1: to 16.3 kl.15.30-16.30 (medv. i Högmässan 19.3) Grupp 2: to 23.3 kl.15.30-16.30 (medv. i Högmässan 26.3)

Temadag för konfirmander den 22.4 kl.10-15 i Dickursby kyrka

Föräldrasamling inför skriban och lägret på Houtskär. Den 24.5 kl.19-20 i Dickursby kyrka - första våningen (utr. Voima)

Konfirmationsövning den 7.9 kl.18.00 i Helsinge kyrka S:t Lars (skribapassen lämnas in)

Konfirmation: den 10.9 kl.12.00 i Helsinge kyrka S:t Lars  (fotografering kl.10.00)

Solvalla  

Lägerperiod: den 31.7-6.8.2023 

Första träff OBS! ändrad dag och tid! i Dickursby kyrka ons den 15.3 kl.17 i utr. Hopp och kärlek (skribpass och skribainfo)

Gudstjänstplanering i Dickursby kyrka: Grupp 1: to 13.4 kl.15.30-16.30 (medv. i Högmässan 16.4) Grupp 2: to 27.4 kl.15.30-16.30 (medv. i Högmässan 30.4)

Temadag för konfirmander den 22.4 kl.10-15 i Dickursby kyrka

Föräldrasamling inför skriban och lägret på Solvalla. Den 31.5 kl.18-19 i Dickursby kyrka - andra våningen (utr. Hopp och Kärlek)

Konfirmationsövning den 14.9 kl.18.00 i Helsinge kyrka S:t Lars (skribapassen lämnas in)

Konfirmation: den 17.9 kl.12.00 i Helsinge kyrka S:t Lars (fotografering kl.10.00)

  

Förutom lägerperioden samlas grupperna också både före och efter lägret - Dessa träffar är lika viktiga som själva lägret och det förutsätts att konfirmanden deltar på dessa träffar. 

  

Skriftskolans lägeravgift är 160 €. Där ingår arbetsmaterial, resor, kost, logi och olycksfallsförsäkring. Varje konfirmand får en egen Bibel. På alla läger deltar en präst och övriga ledare och hjälpledare.  

  

Anmälningsblanketten är öppen den 3-16.10 2022. 

  

Det går att anmäla sig med kompiskod om man gärna vill komma på samma läger med sina närmaste vänner (max 3 kompisar per kod). Gör då så här:  

Kom överens med vilka 1-2 kompisar du vill anmäla dig. Kolla att ni säkert kan delta i samma läger. Den första i kompisgänget anmäler sig och får en kompiskod som hen delar till en eller två kompisar. Kompisarna anmäler sedan sig och fyller i koden de fått. Kompisgänget kommer då med säkerhet på samma läger. Bara tre personer (1+2) kan anmäla sej med samma kod.  

 

Smågrupps-skriba ordnas även hösten 2023 i Dickursby kyrka dagtid med några träffar och konfirmation i november 2023. För mera information och anmälning till smågrupps-skriban - kontakta Ungdomspastor Sini Aschan. Smågrupps-skriban är gratis för alla deltagare.

 

För ungdomar med funktionsvariation finns dessutom möjlighet att gå i skriftskola på svenska. Skriftskolan ordnas av Kyrkostyrelsen. För mera information – var i kontakt med omsorgspräst Claus Terlinden - claus.terlinden@evl.fi   

  

Vanda svenska församling har dessutom beredskap att ordna privat skriftskola. Ta gärna kontakt!  

  

Välkommen med!  

  

Sini Aschan 

Ungdomspastor i Vanda svenska församling  

Tel. 0505668112  

sini.aschan@evl.fi 

  

www.vandasvenskaforsamling.fiÖppna länk i ny flik   

www.vantaanriparit.fi  

Tag kontakt

Ungdomspastor
Vanda svenska församling
Stationsvägen 12a
01300 Vanda