Du är hjärtligt välkommen att ta kontakt för att boka Vandaförsamlingarnas lokaler!

Vill du boka dop eller vigsel i Dickursby kyrka eller Helsinge kyrka S:t Lars: Använd det elektroniska bokningssystemet eller ring Vanda svenska församlings pastorskansli.

Vill du boka jordfästning: kontakta Vandaförsamlingarnas gravkontor.

Vill du boka Bagarstugan eller Prostgården, vänligen ta kontakt med cateringföretaget Juhla Mintut.

Vill du boka en annan kyrklig lokal i Vanda: ta kontakt med den finska församlingen på vars område lokalen är belägen, kontaktuppgifter finns på de finska lokalsidorna.

Helsinge kyrka S:t Lars en sommardag.