Stommen i musikverksamheten i Vanda svenska församling utgörs givetvis av musiken i gudstjänsterna och vid andakter. Vid sidan om detta har vi en mångsidig verksamhet bland såväl pensionärer som barn och ungdomar. För pensionärer finns ViAnda-kören som övar varje onsdag (terminsstart 17.1.18) mellan kl. 12 och 14 på Helsinggård (Konungsvägen 2). ViAnda-kören är ett samarbete mellan Vanda svenska pensionärer och församlingen. På Folkhälsanhuset (Vallmovägen 28) ordnas andra onsdagen i månaden "De Vackraste andliga sångerna"- DVAS- med kantor Anders Ekberg som sångledare. Sista onsdagen i månaden ordnas tillsammans med Vanda svenska pensionärer ett allsångstillfälle "Har du visor min vän", med Gunnar Weckström som ledare och kantor Anders Ekberg vid pianot.