Sångstund för alla

Sångstunderna börjar ons 7.9. kl 18-19 i Dickursby kyrka. Välkommen med och må bra med din röst.

Vi börjar med avslappnande röstövningar och bekantar oss med röstens möjligheter. Du kan delta med låg tröskel. Vi sjunger i början enstämmigt tillsammans och det går också att önska sånger. Så småningom kan vi forma oss till en kör. Berätta om ni behöver barnpassning under sångstunden så kan vi se om det ordnas. Anmälningar och mera information Heidi Åberg MuM, 040 4801088, heidi.aberg@evl.fi

Noter

Tag kontakt

Musikledare
Vanda svenska församling
Stationsvägen 12a
01300 Vanda