Stöd och hjälp i livet

Diakonins uppgift är att möta och stöda människan i livets olika faser.

 
 
I Vanda svenska församling finns två diakoniarbetare. Du kan kontakta diakoniarbetarna angående
 
  • andliga frågor
  • svåra livssituationer
  • sorg, förluster
  • ekonomiska problem
  • andra livsfrågor

Diakonin arbetar med mottagning, hem- och institutionsbesök, gruppverksamhet, läger och utfärder.

 

Hjälp under coronatiden

Vanda församlingars hjälp under undantagstiden fortsätter även på sommaren.

Hjälp och stöd fås direkt från församlingarnas diakoniarbete fr. o. m. den 1.6 Kontaktuppgifterna hittar du på den här sidan.

Med diakoniarbetaren kan du kartlägga din livssituation och tillsammans hitta en lösning till svåra situationer.

Gemensamt Bord fortsätter sin verksamhet med matutdelning av svinnmat.  Via länken hittar du mathjälpens olika former www. yhteinenpoyta.fi/verkosto/

 

Öppen mottagning torsdagar kl. 10-11.30 

Fernissagatan 4 vån 1

Undvik att komma om du är sjuk, kontakta oss via telefon.

Telefonsamtalstid kan boka från via länken nedan.

https://asiointi.vantaanseurakunnat.fi/home

 

Annakatri Aho 0504645068 allmän diakoni, pensionärer, mentalvård

Heidi Salminen 050 3301828 allmän diakoni, frivilliga och parrelationer, kostrådgivning

 

En spargris som har gått sönder. Det finns sedlar i spargrisen.

Känns det att pengarna inte räcker till? Går budgeten alltid över? Vi diakoner kan hjälpa dig att se på dina utgifter och butikskvitton och komma med förslag vad du kunde ändra på. Diakonin hjälper ekonomiskt då det riktigt strular till men grundidén är att du ska kunna klara dig själv med det du har.  Med små ändringar kan du spara mycket!

Att hålla livet i balans med kost, motion och vil är inte så lätt. Ibland kan livet bjuda på tråkiga händelser som påverkar vardagen. Det kan bli stressigt av någon orsak. Att äta och leva nyttigt är inte det första man kommer att tänka på. 

Är du i behov att få stöd och råd med kosten, sömnen eller stress?

Är du i risken att insjukna i diabetes 2 eller i någon hjärt- och kärlsjukdom? 

Kontakta diakon Heidi Salminen om du är intresserad av kostrådgivning.