Stöd och hjälp i livet

Diakonins uppgift är att möta och stöda människan i livets olika faser.

Barn, ung, vuxen eller äldre människa - målet är att uppmuntra människor att söka hjälp i god tid och till ett diakonalt levnadssätt: "Älska din nästa som dig själv".
 
I Vanda svenska församling finns två diakoniarbetare. Du kan kontakta diakoniarbetarna angående
 
  • andliga frågor
  • svåra livssituationer
  • sorg, förluster
  • ekonomiska problem
  • andra livsfrågor

Diakonin arbetar med mottagning, hem- och institutionsbesök, gruppverksamhet, läger och utfärder.

OBS COVID-19 HJÄLP!

Hör du till riskgruppen eller är över 70 år? Behöver du hjälp med att få mat hem?

Vanda församlingar organiserar matutdelning på följande sätt:

Gemensamt bord sammanställer en matpåse av butikernas matsvinn. Tyvärr kan du inte själv påverka innehållet. Gemensamt bord efter frågan glutenfria kassar så långt det går.

Mathjälp får du med att ringa 09 8306 677 eller 050353 4677

Vanda svenska församlings medarbetare och frivilliga hämtar hem matpåsen till dig.

 

Öppen mottagning torsdagar kl. 10-11.30

Fernissagatan 4 vån 1

Undvik att komma om du är sjuk, kontakta oss via telefon så fixar vi hjälpen på ett annat sätt.

Ta med ditt senaste beslut från socialen eller senaste kontoutdrag.

 

Du kan även boka tid via nätet:

https://asiointi.vantaanseurakunnat.fi/diakonia

 

 

Taxiskjuts till församlingens högmässor och evenemang

 
Diakonin delar ut taxikort för pensionärer och sjukpensionärer som har svårt att ta sig till församlingens evenemang.
 
Man kan få två-sex taxikort under årets lopp och använda dem till valbara församlingens evenmang. Användaren beställer skjutsen själv från taxicentralen och följeslagare åker gratis med.
 
Kontakta diakoniarbetarna
Annakatri Aho 0504645068 allmän diakoni, pensionärer, mentalvård
Heidi Salminen 050 3301828 allmän diakoni, frivilliga och parrelationer

 

Vanda svenska församling och Yhteinen pöytä (Gemensamt bord) samarbetar. Yhteinen pöytä hämtar varje tisdag till Vanda svenska församling mat som t.ex kött, ost och bröd som diakonin kan dela ut. Om du har tomt i kylskåpet och behöver mat är du hjärtligt välkommen efter en kasse mat.