Stöd och hjälp i livet

Diakonins uppgift är att möta och stöda människan i livets olika faser.

Barn, ung, vuxen eller äldre människa - målet är att uppmuntra människor att söka hjälp i god tid och till ett diakonalt levnadssätt: "Älska din nästa som dig själv".
 
I Vanda svenska församling finns två diakoniarbetare. Du kan kontakta diakoniarbetarna angående
 
  • andliga frågor
  • svåra livssituationer
  • sorg, förluster
  • ekonomiska problem
  • andra livsfrågor

Diakonin arbetar med mottagning, hem- och institutionsbesök, gruppverksamhet, läger och utfärder.

 

Hjälp under coronatiden

Vanda församlingars hjälp under undantagstiden fortsätter även på sommaren.

Hjälp och stöd fås direkt från församlingarnas diakoniarbete fr. o. m. den 1.6 Kontaktuppgifterna hittar du på den här sidan.

Med diakoniarbetaren kan du kartlägga din livssituation och tillsammans hitta en lösning till svåra situationer.

Gemensamt Bord fortsätter sin verksamhet med matutdelning av svinnmat.  Via länken hittar du mathjälpens olika former www. yhteinenpoyta.fi/verkosto/

 

Öppen mottagning torsdagar kl. 10-11.30 

Fernissagatan 4 vån 1

Undvik att komma om du är sjuk, kontakta oss via telefon.

Telefonsamtalstid kan boka från via länken nedan.

https://asiointi.vantaanseurakunnat.fi/home

 

Annakatri Aho 0504645068 allmän diakoni, pensionärer, mentalvård

Heidi Salminen 050 3301828 allmän diakoni, frivilliga och parrelationer, kostrådgivning

 

Två kvinnliga diakoner sitter på en gul gunga i en lekpark. De ler.

Vanda svenska församling och Yhteinen pöytä (Gemensamt bord) samarbetar. Yhteinen pöytä hämtar varje torsdag till Vanda svenska församling mat som t.ex kött, ost och bröd som diakonin kan dela ut. Om du har tomt i kylskåpet och behöver mat är du hjärtligt välkommen efter en kasse mat.  

Att hålla livet i balans med kost, motion och vil är inte så lätt. Ibland kan livet bjuda på tråkiga händelser som påverkar vardagen. Det kan bli stressigt av någon orsak. Att äta och leva nyttigt är inte det första man kommer att tänka på. 

Är du i behov att få stöd och råd med kosten, sömnen eller stress?

Är du i risken att insjukna i diabetes 2 eller i någon hjärt- och kärlsjukdom? 

Kontakta diakon Heidi Salminen om du är intresserad av kostrådgivning.