Stöd och hjälp i livet

Diakonins uppgift är att möta och stöda människan i livets olika faser.

 
I Vanda svenska församling finns två diakoniarbetare. Du kan kontakta diakoniarbetarna angående
 
  • andliga frågor
  • svåra livssituationer
  • sorg, förluster
  • ekonomiska problem
  • andra livsfrågor

Diakonin arbetar med mottagning, hem- och institutionsbesök, gruppverksamhet, läger och utfärder.

Öppen mottagning är på paus ända till 28.1

Hjälp under coronatiden

Med diakoniarbetaren kan du kartlägga din livssituation och tillsammans hitta en lösning till svåra situationer.

Du kan ringa och beställa tid eller skicka epost och berätta om din situation.

Telefonsamtalstid kan boka från via länken nedan eller via telefon.

https://asiointi.vantaanseurakunnat.fi/home

Annakatri Aho 0504645068 allmän diakoni, pensionärer, mentalvård

Heidi Salminen 050 3301828 allmän diakoni, frivilliga och parrelationer, kostrådgivning

 

Två diakoniabetare tittar ut från en röd stuga. Det hänger en stor livboj bredvid stugan.
Vanda svenskas diakoner, från vänster Heidi Salminen och Annakatri Aho

Känns det att pengarna inte räcker till? Går budgeten alltid över? Vi diakoner kan hjälpa dig att se på dina utgifter och butikskvitton och komma med förslag vad du kunde ändra på. Diakonin hjälper ekonomiskt då det riktigt strular till men grundidén är att du ska kunna klara dig själv med det du har.  Med små ändringar kan du spara mycket!

Att hålla livet i balans med kost, motion och vil är inte så lätt. Ibland kan livet bjuda på tråkiga händelser som påverkar vardagen. Det kan bli stressigt av någon orsak. Att äta och leva nyttigt är inte det första man kommer att tänka på. 

Är du i behov att få stöd och råd med kosten, sömnen eller stress?

Är du i risken att insjukna i diabetes 2 eller i någon hjärt- och kärlsjukdom? 

Kontakta diakon Heidi Salminen om du är intresserad av kostrådgivning.