Gudstjänster

Varje söndag och kyrklig helgdag firar vi högmässa eller gudstjänst i Helsinge kyrka st. Lars kl. 10. Då det firas nattvard i gudstjänsten kallas tillfället mässa. Tillfällen utan nattvard kallas gudstjänst. Långfredagen och juldagen (julottan) är de enda helgdagar under året då det inte firas nattvard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag kontakt

Församlingspastor tf.
Vanda svenska församling
Stationsvägen 12a
01300 Vanda