Gudstjänster

Varje söndag och kyrklig helgdag firar vi högmässa eller gudstjänst i Helsinge kyrka st. Lars kl. 10. Då det firas nattvard i gudstjänsten kallas tillfället mässa. Tillfällen utan nattvard kallas gudstjänst. Långfredagen och juldagen (julottan) är de enda helgdagar under året då det inte firas nattvard.

Vi firar vanligtvis också mässa i Taizéanda söndagar kl. 12 i Myrbacka, Virta-huset. 

Adressen är Råtorpsvägen 8, Vanda.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag kontakt

tf. kaplan
Vanda svenska församling
Fernissagatan 4
01300 Vanda
församlingspastor
Vanda svenska församling
Fernissagatan 4
 Vanda