Gudstjänster

Varje söndag och kyrklig helgdag firar vi högmässa eller gudstjänst i Helsinge kyrka st. Lars kl. 10. Då det firas nattvard i gudstjänsten kallas tillfället mässa. Tillfällen utan nattvard kallas gudstjänst. Långfredagen och juldagen (julottan) är de enda helgdagar under året då det inte firas nattvard.

Vi firar vanligtvis också högmässa i S:t Martins kapell söndagar kl. 12 . Adressen är Strömfåravägen 1.