Gudstjänster

Varje söndag och kyrklig helgdag firar vi högmässa eller gudstjänst i Helsinge kyrka S:t Lars kl. 10. Då det firas nattvard i gudstjänsten kallas tillfället mässa. Tillfällen utan nattvard kallas gudstjänst. Långfredagen och juldagen (julottan) är de enda helgdagar under året då det inte firas nattvard.

I Dickursby kyrka firas högmässa nu och då, följ vänligen med annonseringen i evenemangskalendern och Kyrkpressen.

Tillsvidare streamas även våra gudstjänster på webben.

Du ser alla gudstjänster i evenemangskalendern.

Helsinge kyrka S:t Lars som ligger på Kyrkovägen 45 i Vanda.
Helsinge kyrka S:t Lars (Kyrkovägen 45, Vanda).
Dickursby kyrka som ligger på Stationsvägen 12a i Vanda.
Dickursby kyrka (Stationsvägen 12a, Vanda).