Konfirmandundervisning för vuxna

Varje år deltar cirka 1000 personer över 17 år i konfirmandundervising för vuxna. Antalet vuxna som inte deltagit i konfirmandundervisning har aldrig varit så högt som det är i dag. Speciellt yngre vuxna har av en eller annan orsak inte deltagit i konfirmandundervisningen. En vuxen konfirmand erbjuder många möjligheter till meningsfulla möten och samtal om grundfrågorna i den kristna tron. Många vuxna som tar del av konfirmandundervisningen gör det utifrån ett genuint intresse för en kristen livssyn och ett sökande efter en ny inriktning i livet. Konfirmandundervisningen för vuxna omfattar minst 20 timmar. Vuxnas livssituationer och behov av lärande är olika och därför kan lärandeprocessen omfatta mer än 20 timmar. Det är viktigt att reservera tillräckligt mycket tid för samtal om personens livssituation, önskemål och behov. (Maria Sten)

2022 ordnas konfirmandundervisning för vuxna under veckoslutet 22.4. - 24.4.

Denna veckoslut ordnas på finska. Konfirmation ordnas som avslutning av veckoslutet kl 16 på söndag kväll. Ansvarige präst heter Miikka Koistinen och plats är Tavastby kyrka. Sista anmälningsdagen är 14.4.2022. Anmäl dig via denna länk: Tryck här för att anmäla dig med.Öppna länk i ny flik

Du kan också få privat undervisning av präster i Vanda svenska församling. Berätta om ditt intresse: vandasvenska@evl.fi eller tfn 09 830 6262 må-fre kl 9 - 12.