Mission och utvecklingssamarbete

Vanda svenska församling stöder fortlöpande på olika håll i världen där hjälp behövs. Läs mer om våra olika engagemang via länkarna.