Till nyhetslistan

Anmälningen för skriban 2023 öppen

Anmälningen till Vandaförsamlingarnas skribaläger är öppen 3-16.10 2022.

Ett gäng med glada ungdomar på skribaläger.

Skriftskolan (eller skriban) riktar sig år 2023 till ungdomar födda år 2008 eller tidigare. Skriftskolan börjar med en första träff inför lägret i januari eller i mars, och några samlingar innan lägret som hålls antingen på sportlovet eller på sommaren. På våren ordnas en gemensam Temadag för konfirmander i Dickursby kyrka för alla konfirmander. Konfirmanderna får dessutom bekanta sig självständigt med församlingens verksamhet genom kyrkobesök i församlingens högmässa och ungdomskvällar och slutligen är det dags för konfirmation.

Under skriftskolan bekantar vi oss med varandra, lär oss känna Gud och så funderar vi på livets stora frågor tillsammans: Varför finns jag? Vem är Gud? Vad är Bibeln för en bok och står där något som berör mig?  

Läs mer om skriban 2023 och gör anmälningen här.

Välkommen med till skriban i Vanda svenska församling!

3.10.2022 14.53