Till nyhetslistan

Kyrkoskattesatsen kommer i Vanda att vidmakthållas vid 1 procent år 2023

Gemensamma kyrkofullmäktige utsåg också nya medlemmar i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige.

Stadsvy i Vanda.

Bildtext: Stadsvy i Vanda. Foto Helena Honkanen-Vartiainen

Gemensamma kyrkofullmäktige i Vanda kyrkliga samfällighet fattade beslut om nästa års skatteprocentsats vid sitt sammanträde 20.9.2022. 

Beskattningsgrunderna kommer att påverkas av social- och hälsovårdsreformen, som träder i kraft vid ingången av år 2023. I och med reformen kommer de avdrag som får göras från inkomstskatten i högre grad än för närvarande att rikta sig mot den statliga inkomstskatten och i mindre grad mot kommunal- och kyrkoskatten. Detta medför ett behov av att justera både de kommunala skatteprocentsatserna och delvis också de kyrkliga skatteprocentsatserna.

Finansministeriet har i april på nytt justerat de beräkningar som ministeriet gjorde för församlingsekonomiernas del i början av år 2022. På grundval av finansministeriets justerade beräkning kan man konstatera att den tidigare kyrkoskattesatsen kan vidmakthållas i Vanda.

I samfällighetens verksamhets- och ekonomiplan för åren 2023–2025 har man utgått från att inkomstskattesatsen ska kvarstå på 1,00 procent.

Nya medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkofullmäktige fattade också beslut om att utse nya medlemmar i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige för den återstående mandatperioden.

•    Anitta Orpana utsågs till medlem i gemensamma kyrkofullmäktige istället för Kaarina Suonperä, som avled under sommaren.
•    Anitta Orpana utsågs också till medlem i gemensamma kyrkorådet istället för Kaarina Suonperä, och till hennes personliga suppleant utsågs Taina Hukka-Vasankari.
•    Leila Mäkynen utsågs till medlem i gemensamma kyrkofullmäktige istället för Tero Fleminch.
•    Tero Järvinen utsågs till medlem i gemensamma kyrkorådet istället för Tero Fleminch, och till hans personliga suppleant utsågs Filip Godlewski.

26.9.2022 10.04