Till nyhetslistan

Kårböleborna hälsar på Kårböleborna i Sverige

Vanda svenska församlings medlem Astrid Nurmivaara rapporterar från en spännande resa från Kårböle i Vanda till Kårböle i svenska Hälsingland.

Mattias Haglund står med vandringsstav vid Kårböle skans.

Glada skratt klingade när kårbölebor från Hälsingland i Sverige presenterade sig inför kårbölebor från Finland. Det blev ganska många gånger som Kårböle som hemort, tidigare hemort eller födelseort nämndes tillsammans med det egna namnet. Var sin by hade även en egen Birgitta och en egen Astrid.

Hela det unika mötet i Kårböle i Hälsingland baserade sig på kyrkoherde Ejnar Brundins besök till Kårböle i Finland och ungdomsföreningens hus Håkansberg år 1949. Kontakten har inte upprätthållits sedan 1949 trots goda intentioner. Vår uppskattning för den för 73 år sedan inledda kontakten ville vi visa genom att köra via Kila kyrkogård. Där vilar kyrkoherden Ejnar Brundin. Vi tände ett ljus och lade ner en blomma på hans grav. Stämningen var speciell och vi kände den varma fläkten från det förgångna. Snart skulle vi träffa en grupp kårbölebor i Sverige som vi alls inte kände och aldrig ens hade sett förut. En av våra resenärer, Christina Wackström, har ändå ett minne av att hon som liten flicka var med på Håkansberg år 1949 och med på gården Abrams i Kårböle (Gruvsta) där Ejnar Brundin hade övernattat.

Brukspredikanten Mattias Haglunds välvilja att återuppta kontakten och hans stora historieintresse var en bidragande orsak till att Kårböle ungdomsförening började drömma om att göra resan till Hälsingland. Mattias Haglund och undertecknad har hållit kontakt i ungefär två år. Vid månadsskiftet augusti-september hyrde vi  en minibuss och åkte iväg med en liten pionjärgrupp på denna overkliga utfärd. Avståndet från Kapellskär till Kårböle i Sveriges mitt är ca 370 km.

Vi övernattade på en gammal idyllisk Helsingegård i norra Ljusdal. Den spännande dagen i Kårböle inleddes med presentationen av idel kårbölebor vid Kårböle skans. Kårböle skans är ett gammalt välvalt befästningsområde mellan älven Ljusnan och det höga Skansberget på andra sidan. Anor har skansen från medeltiden, men den fick sin slutliga form genom majoren Mathias Franckes försorg på 1640-talet.

Där stod brukspredikanten Mattias Haglund med sin vandringsstav och fungerade som vår guide och ledsagare. Vi hade glädjen att vandra en bit längs Helgonleden som  börjar i Finsta och går ända till Nidarosdomen i Trondheim i Norge. En vandring i Heliga Birgittas fotspår. I Kårböle by presenterades den gamla kvarnen och smedjan för oss. Gunnar Olsson kände till allt om dessa byggnader och verksamheten i dem. Byaföreningen bjöd på kaffe med kårbölekaka, en god lingontårta som vi kom att få receptet till.

Vi besökte den gamla kyrkogården där också den gamla kyrkan hade funnits. Väggmålningarna  räddades från 1700-tals kyrkan och finns nu i  Kårböle ”nya”kyrka, som fyllde 150 år 2020. Vi förundrades i kyrkan över de välbevarade målningarna. Motivet på en av målningarna är Jesus, den goda herden,som har omsorg om sina får.

Vandringen fortsatte från kyrkan till Kårböle stavkapell, där Mattias ringde i klockorna. Kårböle stavkapell är uppfört så sent som år 1989 enligt gammal modell från Sankt Olavs offerkyrka från 1500-talet, som funnits på samma plats. Man gav offergåvor för att trygga sin färd på Helgonleden.

Dagen avslutades med en gemensam måltid på Restaurang Pilgrimen mitt i Kårböle by. Vid kaffet fick kårböleborna se bilder från vårt Kårböle, vår ungdomsförening och vår Kårböle-utställning. Bildkavalkaden avslutades med Arvid Mörnes dikt Kårböle. Dagen därpå hade vi glädjen att delta i högmässan i Kårböle kyrka med kyrkoherden Jan Bonander  och prästen Mattias Haglund. Mattias avslutade sin predikan med  Kårböle-dikten, vilket nog fick ögonen att tåras.

Byaföreningens representant överräckte oss en vacker ljusstake i trä som är lokalt hantverk och gjord enligt gammal modell. I denna Loos-ljusstake kan vi  tända ett ljus vid våra sammankomster i Finland och minnas med tacksamhet vår fina utfärd och våra nya vänner vid Ljusnans och Kåråns strand.

Vi hälsar dem alla innerligt varmt välkomna till Kårböle i Finland samt önskar att tiden mellan träffarna blir kortare än 73 år.

Astrid Nurmivaara

 

Bilder från resan:

Brukspredikanten Mattias Haglund vid Kårböle skans.

Helgonleden.

Kårböle stavkapell.

Älven Ljusnan.

24.9.2022 16.18