Hjälpisutbildning

Alla som gått i skriftskolan och blivit konfirmerade får delta i hjälpledarutbildningen. Församlingen behöver frivilliga hjälpledare i sin verksamhet med barn, konfirmander och övriga.

Anmälan för hjälpledarutbildningen år 21-22 är stängd. Välsignelse av hjälpledare äger rum den 15.5 kl.12 i Dickursby kyrka.

Hjälpledarutbildningen år 22-23 kommer igång på hösten. Det innebär i praktiken två lördagar per termin (sammanlagt 4 lördagar i Dickursby kyrka kl.10-15), två veckoslutsläger (en på hösten och en på våren) och Höstdagarna i Toijala under Alhellgonahelgen 4-6.11.2022. Dessutom ordnas det en välsignelse av hjälpledare på våren 2023 som avslutning på utbildningen. För lägerduglighet (att få arbeta som frivillig på skriba-, barn- och övriga läger) krävs hälften av närvarogångarna.

Mera information får du av ungdomsprästen Sini Aschan som ansvarar för utbildningen.

Tag kontakt

Ungdomspastor
Vanda svenska församling
Stationsvägen 12a
01300 Vanda