Hjälpisutbildning

Hjälpledarutbildningen har börjat men p.g.a. coronan har den vissa begränsningar. Vi använder oss av en hybridform där vi för tillfälelt arbetar virtuellt medan vi under våren kommer att arbeta mer praktiskt.

Efter avslutad utbildning kan man söka till läger som församlingen ordnar.