Palmsöndagens festmässa med kyrkoherdeinstallation

sö 24.3 kl. 10.00
en akvarell med palmbladet

Helsinge kyrka S:t Lars

Kom med och fira att Kristian Willis installeras som kyrkoherde i Vanda svenska församling.

Medverkande i festmässan:

  • biskop Bo-Göran Åstrand
  • kontraktsprost Ulrik Sandell
  • personalen i Vanda svenska församling
  • Vivandi-kören

Till festmässan i kyrkan är alla välkomna!

Efter mässan fortsätter firandet med festlunch på Restaurang Tammisto, Elvägen 8, Vanda. Denna fest är i år samtidigt föreningarnas söndag som Vanda svenska församling enligt tradition brukar ordna.

Till festen har vi skickat inbjudan till föreningar och andra gäster, men också församlingsmedlemmar som vill delta är hjärtligt välkomna. Platserna är tyvärr p.g.a. restaurangens kapacitet begränsade. Platserna fördelas i anmälningsordning, så anmäl dig gärna direkt men allra senast 17.3.2024 till vandasvenska@evl.fi.

Festen förväntas inledas ca kl. 12.

Vänligen meddela i anmälan:

  • Eventuella specialdieter
  • Om du önskar bidra med ett kort tal eller annat program
  • Om du behöver skjuts mellan kyrkan och festplatsen

Gåvor undanbedes. Om ni ändå önskar ge en gåva, rikta den gärna till katastrofdrabbade via Kyrkans Utlandshjälp. Betalningsuppgifter:

  • Kontonummer FI33 1572 3000 5005 04
  • Meddelande "Kristian Willis"
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Vanda svenska församling