I församlingsvalet kan du påverka på din egna församlings framtid

I november 2018 röstas de nya beslutsfattarna för fyra år framåt till din församling. De bestämmer hurdana riktlinjer som dras i församlingen under följande år och till vad resurserna används. De förtroendevalda  väljer också medlemmar till kyrkomötet där man bestämmer om kyrkans gemensamma ärenden.

Viktiga datum

Ställ upp som kandidat senast
17.9.2018

Förhandsröstning
6.-10.11.2018

Valdagen
18.11.2018