I församlingsvalet kan du påverka på din egna församlings framtid

I november 2018 röstas de nya beslutsfattarna för fyra år framåt till din församling. De bestämmer hurdana riktlinjer som dras i församlingen under följande år och till vad resurserna används. De förtroendevalda  väljer också medlemmar till kyrkomötet där man bestämmer om kyrkans gemensamma ärenden.
 

Förteckningen över röstberättigade ska för granskning vara framlagd till påseende under övervakning  3.9.2018 kl. 10-14 och 4.9.2018 kl. 15-19,
på pastorsexpeditionen. Adress: Vanda svenska församling , Vallmovägen 5 A, vån. 2.

 

Församlingsvalets valdag söndag 18.11.2018

Viktiga datum

Ställ upp som kandidat senast
17.9.2018

Förhandsröstning
6.-10.11.2018

Valdagen
18.11.2018