Viktiga datum

Ställ upp som kandidat senast
17.9.2018

Förhandsröstning
6.-10.11.2018

Valdagen
18.11.2018

I församlingsvalet kan du påverka på din egna församlings framtid

I november 2018 röstas de nya beslutsfattarna för fyra år framåt till din församling. De bestämmer hurdana riktlinjer som dras i församlingen under följande år och till vad resurserna används. De förtroendevalda  väljer också medlemmar till kyrkomötet där man bestämmer om kyrkans gemensamma ärenden.