MISSION - VISION - VÄRDEGRUND

 

Vanda församlingars strategi som är uppdaterad av gemensamma kyrkofullmäktige i januari 2017
innehåller grunduppgift, mål, värdegrund och visionära tyngdpunkter.

 

Tag kontakt

Kaj Andersson
Kaplan
Vallmovägen 5 A, vån.2, 01300 Vanda
 
Alexandra  Blomqvist
Ledande barnledare
 
Martin  Fagerudd
Kyrkoherde
Vallmovägen 5 A, vån.2
PB 69 01301 Vanda
Jona  Granlund
tf Ungdomsarbetsledare
www.facebook.com/vsfungdom
 
Solveig Halonen
Förvaltningssekreterare
Vallmovägen 5 A, vån.2 01300 Vanda
 
Anu Paavola
Församlingspastor