Pastorskansliets öppettider är måndag - fredag kl. 9-13.

Kontakta pastorskansliet då ni vill boka en präst för förrättning.

 


Tag kontakt

Kaj Andersson
Kaplan
Vallmovägen 5 A, vån.2, 01300 Vanda
 
Alexandra  Blomqvist
Ledande barnledare
 
Martin  Fagerudd
Kyrkoherde
Vallmovägen 5 A, vån.2
PB 69 01301 Vanda
Jona  Granlund
tf Ungdomsarbetsledare
www.facebook.com/vsfungdom
 
Solveig Halonen
Förvaltningssekreterare
Vallmovägen 5 A, vån.2 01300 Vanda
 
Anu Paavola
Församlingspastor