Vanda svenska församlings besöksadress är fr.o.m. 1.10.2018 Fernissagatan 4 i Dickursby.

Pastorsexpeditionens öppettider: må-fre kl. 9-13, tfn 09- 8306 262 och vår epost är: vandasvenska@evl.fi

Öppen diakonimottagning  torsdagar kl. 10-11.30 , telefonrådgivning måndagar och torsdagar kl. 10-11.30,
tfn diakonerna: 050 464 5068, 050 330 1828.

 

 

 


 

MISSION - VISION - VÄRDEGRUND

 

Vanda församlingars strategi som är uppdaterad av gemensamma kyrkofullmäktige i januari 2017
innehåller grunduppgift, mål, värdegrund och visionära tyngdpunkter.

 

Diakonissa
Fernissagatan 4
01300 Vanda

Pensionärsarbete

Ledande barnledare ( tjänstledig)
Förvaltningssekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Fernissagatan 4
01300 Vanda

kyrkoherdens sekreterare

Församlingspastor
Fernissagatan 4
01300 Vanda
Diakon
Fernissagatan 4
01300 Vanda

Diakoni och frivilligarbete

tf. ledande barnledare
Fernissagatan 4
01300 Vanda