Annakatri Aho
Diakonissa

Diakoni och hjälp

050 464 5068
Pensionärsarbete


Marlene Antell

Marlene Antell
Församlingssekreterare


09 830 6262
044 422 0373
Vallmovägen 5 A vån 2, 01300 Vanda
Bokningar av präst till förrättningar ; Bagarstugan , tidningsprenumerationer Kyrkpressen, Kirkko ja kaupunki

Martin Fagerudd
Kyrkoherde

Präst

050 466 1183
Vallmovägen 5 A, vån.2, PB 69 01301 Vanda
Solveig Halonen

Solveig Halonen
Förvaltningssekreterare

Ekonomi- och administrationstjänster

050 420 3981
kyrkoherdens sekreterare

Heidi Salminen
Diakon


050 330 1828
Diakoni och frivilligarbete