Församlingssekreterare
044 422 0373
Vallmovägen 5 A vån 2
01300 Vanda

Bokningar av präst till förrättningar ; Bagarstugan , tidningsprenumerationer Kyrkpressen, Kirkko ja kaupunki
Kyrkoherde
Vallmovägen 5 A, vån.2
PB 69 01301 Vanda

Förvaltningssekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Vallmovägen 5 A, vån.2 01300 Vanda
 

kyrkoherdens sekreterare