Skriftskola

Välkommen till skriban!

Skriftskolan (eller skriban) är en viktig del av församlingens verksamhet. I skriftskolan går man igenom den kristna tron och läran. Efter en genomgången skriftskola har man möjlighet att konfirmera sej. Den vanligaste formen av skriftskola är lägerskriftskola. Man kan dessutom gå i skriftskola som vuxen.

För att t.ex. kunna bli fadder måste man vara konfirmerad.

 

Skriban 2017

2017 ordna Vanda svenska församling tre stycken skriftskolor (och vid behov också enskild skriftskola). Skriftskolan riktar sej till de som är födda 2002 eller tidigare. Vanda svenska församling är den enda församlingen i Vanda som ordnar skriftskola på svenska. Det betyder att vi också tar emot sådana som hör till andra församlingar och vill gå på svenska. Platserna fördelas enligt följande princip:

  1.  Medlemmar i VSF
  2.  Svenskspråkiga från andra församlingar där det inte ordnas svenskspråkig skriftskola
  3.  Svenskspråkiga från andra församlingar där det ordnas svenskspråkig skriftskola
  4.  Övriga

Tidigare år har platserna räckt till bra även om vissa läger varit mycket populära. Vi kan inte garantera att man får komma på sitt första alternativ (ifall t.ex. 40 personer vill på samma läger blir det en matematisk omöjlighet) men vi strävar till att alla skulle få åtminstone en kompis med på sitt eget läger.

Lägren (och konfirmationen) är 2017 följande:

  • Juli, 17-23.7 med konfirmation 12.11
  • Juli/Augusti, 31.7-6.8 med konfirmation 19.11

Efter att ha gått skriftskolan kan man konfirmera sej. De flesta brukar konfirmera sej med gruppen (datumen efter lägren) men man kan också konfirmera sej annanstans eller låta bli att konfirmera sej.

 

Lägerbrev - Holma

Lägerbrev - Hankasalmi

Kontaktkort

Tag kontakt

Kaj Andersson
Kaplan
Vallmovägen 5 A, vån.2, 01300 Vanda
 
Jona  Granlund
tf Ungdomsarbetsledare
www.facebook.com/vsfungdom