Skriftskola

Välkommen till skriban!

Skriftskolan (eller skriban) är en viktig del av församlingens verksamhet. I skriftskolan går man igenom den kristna tron och läran. Efter en genomgången skriftskola har man möjlighet att konfirmera sej. Den vanligaste formen av skriftskola är lägerskriftskola. Man kan dessutom gå i skriftskola som vuxen.

För att t.ex. kunna bli fadder måste man vara konfirmerad.

 

 

Lägerdatum för 2018

17-23.2 - Piispala

9-15.6 - Holma

2-8.8 - Houtskär

 

Konfirmationerna för lägren 2018 varierar något från tidigare år. För vinterskriban sker konfirmationen 27.5 medan sommarskriborna har konfirmation i november. I anmälningsskedet kan man också anmäla vilket datum i november man skulle vilja fira sin konfirmation ifall man kommer på ett av sommarlägren (alternativen är 24:e eller 25:e november). I infobrevet som sedan skickas hem kommer det att framgå vad man valt.

Man kan också välja att konfirmera sej med en annan grupp eller i en annan föramling, ta i såfall kontakt med den församling där du vill bli konfirmerad så ordnas den saken.

Skriftskolan är mycket mer än bara ett läger, även om just lägret är vad de flesta kommer ihåg av sin skribatid. Förutom lägret hör också en del samlingar och att delta i föramlingens verksamhet. I vanda svenska församling sker dessa saker efter lägret, vilket också är orsaken till att konfirmationerna som ordnas kan upplevas vara på "fel" ställe. Orsaken till att man valt att göra på det här sättet är för att kunna bygga vidare på den gemenskap som skapas under lägret och för att kunna använda just den gemenskapen för att förbättra undervisningen.

Om man är i behov av specialskriftskola t.ex. vid utvecklingsstörning kan man kontakta omsorgsprästen på Kyrkans central för det svenska arbetet.

 

Skriban 201

Lägerbrev - Piispala

Kontaktkort

Tag kontakt

Kaj Andersson
Kaplan
Vallmovägen 5 A, vån.2, 01300 Vanda
 
Jona  Granlund
tf Ungdomsarbetsledare
www.facebook.com/vsfungdom