Skriftskola

Välkommen till skriban!

Skriftskolan (eller skriban) är en viktig del av församlingens verksamhet. I skriftskolan går man igenom den kristna tron och läran. Efter en genomgången skriftskola har man möjlighet att konfirmera sej. Den vanligaste formen av skriftskola är lägerskriftskola. Man kan dessutom gå i skriftskola som vuxen.

För att t.ex. kunna bli fadder måste man vara konfirmerad.

Skriftskolan är mycket mer än bara ett läger, även om just lägret är vad de flesta kommer ihåg av sin skribatid. Förutom lägret hör också en del samlingar och att delta i föramlingens verksamhet. I Vanda svenska församling sker dessa saker efter lägret, vilket också är orsaken till att konfirmationerna som ordnas kan upplevas vara på "fel" ställe. Orsaken till att man valt att göra på det här sättet är för att kunna bygga vidare på den gemenskap som skapas under lägret och för att kunna använda just den gemenskapen för att förbättra undervisningen.

En länk till skribaanmälningen öppnas i oktober.

 

Kontaktkort