Skriftskola

Välkommen till skriban!

Skriftskolan (eller skriban) är en viktig del av församlingens verksamhet. I skriftskolan går man igenom den kristna tron och läran. Efter en genomgången skriftskola har man möjlighet att konfirmera sej. Den vanligaste formen av skriftskola är lägerskriftskola. Man kan dessutom gå i skriftskola som vuxen.

För att t.ex. kunna bli fadder måste man vara konfirmerad.

 

 

Lägerdatum för 2018

17-23.2 - Piispala

9-15.6 - Holma

2-8.8 - Houtskär

 

Konfirmationerna för lägren 2018 varierar något från tidigare år. För vinterskriban sker konfirmationen 27.5 medan sommarskriborna har konfirmation i november. I anmälningsskedet kan man också anmäla vilket datum i november man skulle vilja fira sin konfirmation ifall man kommer på ett av sommarlägren (alternativen är 24:e eller 25:e november). I infobrevet som sedan skickas hem kommer det att framgå vad man valt.

Man kan också välja att konfirmera sej med en annan grupp eller i en annan föramling, ta i såfall kontakt med den församling där du vill bli konfirmerad så ordnas den saken.

Skriftskolan är mycket mer än bara ett läger, även om just lägret är vad de flesta kommer ihåg av sin skribatid. Förutom lägret hör också en del samlingar och att delta i föramlingens verksamhet. I vanda svenska församling sker dessa saker efter lägret, vilket också är orsaken till att konfirmationerna som ordnas kan upplevas vara på "fel" ställe. Orsaken till att man valt att göra på det här sättet är för att kunna bygga vidare på den gemenskap som skapas under lägret och för att kunna använda just den gemenskapen för att förbättra undervisningen.

 

Temadag

Snart blir det temadag för årets skriftskola. Den kommer att gå av stapeln 12 maj kl 10-14(-ish). Under dagen kommer ni att få lära er mer om de olika områdena. Ni kommer att vara indelade i grupper (er egen lägergrupp) som kommer att cirkulera mellan olika punkter.
Dagen är obligatorisk. Ifall man inte kan komma behöver man delta i ersättande verksamhet enligt följande:

Diakoni: 5.5 kl 14 kommer det att vara träff med pensionärerna och ut och gå (kontakta Heidi Salminen 050 330 1828 för mer information)
Musik: kontakta Anders Ekberg (050 310 7096) för information om ersättande verksamhet
Mission: Kontakta Kaj Andersson (050 537 4221) för information om ersättande verksamhet

Ifall man är borta behöver man alltså ersättande för alla delar.
För de som deltar i temadagen ordnas en matbit mitt på dagen.

 

 

Skriban 2018

Lägerbrev Holma

Lägerbrev Houtskär

Kontaktkort

Fadder uppgift

tf Ungdomsarbetsledare
www.facebook.com/vsfungdom