Pensionärer

GRUPPVERKSAMHET

Vi har fyra pensionärskretsar och en diakonikrets. En mötesplats med andligt innehåll och program! Vi serverar Rejäl handel kaffe.

Nypensionerade är hjärtligt välkommna! Det behövs ingen förhandsanmälan! Kom med och forma en meningsfull verksamhet!

Dickursbykretsen samlas en gång i månaden onsdagar  kl. 14 på Folkhälsanhuset i Dickursby.

Våren: 17.1, 14.2, 14.3, 18.4

 

S:t Martins diakoni- och pensionärskrets samlas en gång i månaden tisdagar kl. 12.30 i S:t Martins kapell i Myrbacka kyrka. Diakonala frågor diskuteras.

Våren 16.1, 13.2, 13.3, 10.4

Sottungsby-Håkansböle pensionärskrets samlas en gång i månaden kl. 13 i Håkansböle kyrka.

Våren 25.1, 22.2, 29.3, 26.4

 

Sjöskogkretsen
Sjöskogkretsen samlas en gång under vårterminen 25.4 kl. 13 hos Ragnild Åstrand. Kontakta diakoniarbetarna om adressen.

 

 

FÖRSAMLINGENS FÖDELSEDAGSFEST

 

 

För jubilerande 75 , 80, 85 och 90 år gamla och äldre ordnas en födelsedagsfest på hösten, i oktober.

PERSONLIG INBJUDAN SÄNDES !


TAXISKJUTS TILL FÖRSAMLINGENS HÖGMÄSSOR OCH EVENEMANG!
Diakonin delar ut taxikort för pensionärer och sjukpensionärer som har svårt att ta sig till församlingens evenemang. Man kan få två-sex taxikort under årets lopp och använda dem till valbara församlingens evenmang. Användaren beställer skjutsen själv från taxicentralen och följeslagare åker gratis med. Kontakta diakoniarbetarna!
 

ViAndakören - för dig 60+

- för dig som tycker om att sjunga i kör, men även för dig som hittills bara sjungit i köket och duschen! Vi har plats för flera nya sångare i vårt glada gäng!