Kyrkan mitt i byn (KMB)

 

Kontaktperson

Jan-Erik Jeje Eklöf 
0401846380 
jeje@iki.fi 

Bakgrund

Kyrkan mitt i byn (KMB) är en obunden gruppering, som värnar om ett gott samarbete med kyrkoherden och personalen. 

Slogan/devis i valet

En god gemenskap - Kyrkan mitt i byn 

Värdegrund – på vilka värderingar bygger er verksamhet?

Kyrkan mitt i byn är en gruppering som bygger sin verksamhet på det dubbla kärleksbudet och värnar om mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet. 

Vilka är de centralaste och viktigaste frågor som ni har drivit under valperioden 2019–2022?

 • KMB har arbetat för att stöda de svagaste i samhället och lyckades med att höja budgetmedlen till människor som behöver krishjälp såväl i Finland som i övriga världen. 
 • KMB har arbetat med att stärka och säkra kyrkans ekonomin för att kompensera bortfallet av skattemedel 
 • KMB har framgångsrikt arbetat för en tvåspråkig Kyrka i Vanda 
 • KMB har varit med och arbetet för en fastighetsstrategi som långsiktigt minskar på fastighetskostnaderna och möjliggör att mer medel riktas till själva verksamheten 
 • KMB var med i arbetsgruppen som planerade och övervakade byggandet av Dickursby nya kyrka 

Vilka konkreta målsättningar har ni för valperioden 2023–2026?

 • Mer verksamhetsmedel till de enskilda församlingarna 
 • Mer fokus på församlingsmedlemmarna och församlingsverksamheten 
 • En tvåspråkig Kyrka i Vanda 
 • Arbeta för en kyrka som respekterar mänskliga rättigheter och står för jämlikhet och jämställdhet  
 • Effektivare användning av våra fastigheter 
 • Stärka och utveckla vår ekonomi så att kyrkans beroende av skattemedel minskar 

Hur ska man gå till väga om man vill ställa upp som kandidat på er kandidatlista?

Man kan kontakta Jan-Erik Jeje Eklöf som är fullmäktigegruppens ordförande genom att skicka e-post till jeje@iki.fi 

 

Grunda en ny valmansförening

Mera information om att grunda en ny valmansförening hittar du här.

Om du har grundat en ny valmansförening och önskar få den med på denna lista, kontakta Riina Halme (riina.halme@evl.fi).