Till nyhetslistan

Fredsduvan.

Kyrkan i Vanda öppnar en stödtelefonlinje för dem som känner ångest över kriget i Ukraina

7.3.2022 09.13

Offren för kriget i Ukraina stöds med hjälp av insamlingar och konserter.

Rysslands attack mot Ukraina i slutet av februari 2022 har väckt oerhört mycket frågor, rädsla och ångest också bland finländarna. Kyrkan i Vanda öppnar en stödtelefonlinje för den som känner ångest över situationen och vill ha samtalsstöd. Telefonlinjen är öppen varje dag kl. 13–18 från och med måndag 7.3, även under veckosluten. Telefonnumret är 09 830 6699. Samtalen besvaras av församlingsanställda och av personer utbildade i att tillhandahålla andligt stöd.

– Under samtalen kan man dela sina känslor över situationen tillsammans med någon annan. Man kan avlasta sitt sinne och få hjälp med att hantera sin ångest och rädsla. Ofta hjälper det att man får sätta ord på hur det känns och att någon lyssnar, berättar pastor Tarja Korpela som koordinerar tjänsten inom Vanda kyrkliga samfällighet.

Vänligen notera att stödtelefonslinjen opereras mestadels av finskspråkig personal. För att garantera hjälp på svenska, kan ni även ta kontakt med jourerande prästen (050 4661183) eller besöka diakonimottagningen på torsdagar kl. 10-11:30 i Dickursby kyrka.

Församlingarna förmedlar hjälp till ukrainare och bereder sig på att ta emot flyktingar

Krisen i Ukraina väcker också stor hjälpvilja bland människor. Nu kan man allra bäst hjälpa offren för kriget i Ukraina genom att donera pengar till internationella hjälporganisationer. T.ex. Kyrkans Utlandshjälp har startat en krishjälpinsamling för de ukrainska krigsoffren.

Församlingarna har inlett bössinsamlingar för Kyrkans Utlandshjälp i Vanda. Det behövs frivilliga insamlare för bössinsamlingarna. Man kan anmäla sig som bössinsamlare till sin egen församling.

Under kyrkornas söndagsgudstjänster ber vi också för fred och samlar in kollekter för humanitär hjälp till Ukraina.

I Vanda församlingar bereder man sig även på en situation där det anländer ett stort antal flyktingar till Finland. Man förbereder sig på att erbjuda nödinkvartering på en lägergård och i församlingarnas bostäder, om det uppkommer behov av det.

Stödkonserter i Dickursby och Myrbacka, bönestunder i Tavastby

Man har bestämt att sångaren och låtskrivaren Jesse Kaikurantas konsert i Dickursby kyrka fredag 18.3 kl. 18 ska bli en stödkonsert för att hjälpa de familjer som flyr från kriget i Ukraina. Kaikuranta uppträder tillsammans med en stråkensemble. För varje såld biljett redovisas 10 euro till Kyrkans Utlandshjälp, som tillsammans med sina ACT Alliance-kompanjoner förmedlar krishjälpen till ukrainare som lider av kriget. Biljetterna till konserten kostar 20 euro.

Vantaankosken seurakunta ordnar en stödkonsert för offren för kriget i Ukraina 27.3 kl. 18 i Virta-kyrkan i Myrbacka (Råtorpsvägen 8).  På konserten uppträder församlingens kantorer och anställda samt musiker från området. Vid evenemanget samlar man in pengar för människor som lider av kriget i Ukraina, via Kyrkans Utlandshjälp.

Också vid de evenemang som ordnas under Hakunilan musiikkiviikko 6–13.3 är det möjligt att donera pengar till Kyrkans Utlandshjälps insamling i kyrkorna i Håkansböle och Västerkulla.

I Tavastby kyrka ordnas bönestunder med anledning av läget i Ukraina måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 18, åtminstone fram till 17.3.

– Närheten till kriget lyfter fram många olika känslor och tankar. Våldshotet känns konkret. Mitt i allt detta är det bra att tala om de tankar som situationen väcker och dela sina upplevelser med andra, säger kyrkoherden i Vantaankosken seurakunta, länsprosten Hannu Pöntinen.

– Att arbeta för fred är inte att sluta ögonen för verkligheten utan att erkänna det som är verkligt och att mitt i detta se och bemöta människor. Det som behövs nu är konkret hjälp som vi kan bistå med. Det råder stor nöd i Ukraina och bland ukrainarna, och därför behövs nu all tänkbar hjälp. I denna situation finns det skäl att erinra sig om att det inte finns skäl att rikta hat eller vrede mot de ryssar som bor i Finland, utan att behandla dem som medmänniskor, fortsätter Pöntinen.

– Mitt i allt detta är vi burna av samma händer som bar oss då vårt folk hade det som svårast. I bergspredikan sägs det ”Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn.” Låt oss nu, också vi, dra vårt strå till stacken för offren i Ukraina, säger kyrkoherden i Vanda svenska församling Kristian Willis.