Till nyhetslistan

Välkommen med i verksamheten!

3.3.2022 08.42

All församlingsverksamhet kan återupptas fr.o.m 14.2.2022.

Vid alla samlingar skall nedanstående säkerhetsföreskrifter följas:

Endast friska personer får delta i verksamheten

Man bör upprätthålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd med beaktande av omständigheterna

Man skall upprätthålla en god handhygien

Vid sammankomster är rekommendationen att man skall använda andningsskydd, om det inte föreligger hinder härför på grund av hälsoskäl