Till nyhetslistan

pumpor.jpg

Ny förvaltningssekreterare

23.9.2021 10.18

Vanda svenska församling har en ny förvaltningssekreterare

Julia Sandström var valts till Vanda svenska församlings nya förvaltningssekreterare. Julia ersätter Solveig Halonen, som går i pension.

Du når Julia per e-post julia.sandstrom@evl.fi