Till nyhetslistan

Munskydd

Corona-direktiv

19.8.2021 16.22

Coronapandemin och direktiv i Vanda församlingar 

 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland lindrar sammankomstbegränsningarna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område enligt den regionala coronasamordningsgruppens rekommendation. Från och med lördag 4 september 2021 behöver man inte heller i offentliga tillställningar som ordnas i inomhusutrymmen säkerställa säkert tvåmetersavstånd för publiken, om hälsosäkerheten kan tryggas genom tillräckligt med plats i utrymmet och andra metoder. 

Enligt det nya beslutet kan det vid tillställningar inomhus med mer än tio personer närvara högst 50 % av det maximala personantalet som med stöd av annan lagstiftning godkänns för utrymmet eller av det tillgängliga antalet sittplatser eller ståplatser. På det sättet finns det mera plats i utrymmena och uppkomsten av köer och trängsel kan undvikas. Antalet deltagare i utomhusutrymmen är inte begränsat men vid tillställningar med över 50 personer måste arrangören säkerställa att deltagarna kan undvika fysisk kontakt med varandra.

Vid inomhustillställningar med över 10 personer och utomhustillställningar med över 50 personer måste man dessutom följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om hygienrutiner.

I anvisningarna poängteras bl.a. att det fortsättningsvis är viktigt att använda munskydd och att följa god handhygien .

Anvisningarna är i kraft 4 - 30.9.2021.

Du kan läsa mera om det maximala personantalet i våra kyrkor i Vanda på den finska webbsidan Koronaohje - Vantaan seurakunnat .